Luật Thuế giá trị gia tăng 2008

Luật Thuế giá trị gia tăng 2008 quy định về đối tượng chịu thuế, đối tượng không chịu thuế, người nộp thuế, căn cứ và phương pháp tính thuế, khấu trừ và hoàn thuế giá trị gia tăng. Luật Thuế giá trị gia tăng 2008 có 4 chương với 16 điều, có hiệu lực từ […]

Luật Sở hữu trí tuệ 2005

Luật Sở hữu trí tuệ 2005, sửa đổi bổ sung năm 2009 quy định về quyền tác giả, quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và việc bảo hộ các quyền đó. Luật Sở hữu trí tuệ 2005, sửa đổi bổ sung năm 2009 […]

Luật Đấu thầu 2005

Luật Đấu thầu 2005 quy định về các hoạt động đấu thầu để lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, mua sắm hàng hoá, xây lắp đối với gói thầu thuộc các dự án theo quy định tại khoản 1 của luật này. Luật Đấu thầu 2005 gồm 6 chương và 77 […]

Luật Xây dựng 2003

Luật Xây dựng 2003 áp dụng đối với tổ chức, cá nhân trong nước; tổ chức, cá nhân nước ngoài đầu tư xây dựng công trình và hoạt động xây dựng trên lãnh thổ Việt Nam. Luật Xây dựng 2003 gồm 9 chương và 123 điều, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 07 […]

Luật Kế toán 2003

Luật Kế toán 2003 quy định về nguyên tắc, đối tượng, và các khái niệm cơ bản khác của kế toán, nội dung công tác kế toán, tổ chức bộ máy kế toán và người làm nghề kế toán, hoạt động nghề nghiệp kế toán, quản lý nhà nước về kế toán. Luật Kế toán […]

Luật Đầu tư 2005

Luật Đầu tư 2005 quy định về hoạt động đầu tư nhằm mục đích kinh doanh; quyền và nghĩa vụ của nhà đầu tư; bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư; khuyến khích và ưu đãi đầu tư; quản lý nhà nước về đầu tư tại Việt Nam và đầu tư […]

Công ty luật tại Việt Nam

Luật sư tư vấn tài chính và ngân hàng

Công ty luật bao gồm công ty luật hợp danh và công ty luật trách nhiệm hữu hạn. Thành viên của công ty luật phải là luật sư. Công ty luật hợp danh do ít nhất hai luật sư thành lập. Công ty luật hợp danh không có thành viên góp vốn. Công ty luật […]

Văn phòng luật sư tại Việt Nam

Văn phòng luật sư do một luật sư thành lập được tổ chức và hoạt động theo loại hình doanh nghiệp tư nhân. Luật sư thành lập văn phòng luật sư là Trưởng văn phòng và phải chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi nghĩa vụ của văn phòng. Trưởng […]

Tổ chức hành nghề luật sư tại Việt Nam

Hình thức tổ chức hành nghề luật sư, điều kiện thành lập tổ chức hành nghề luật sư 1. Tổ chức hành nghề luật sư bao gồm: a) Văn phòng luật sư; b) Công ty luật. 2.Tổ chức hành nghề luật sư được tổ chức, hoạt động theo quy định của Luật luật sư và […]

Hoạt động tham gia tố tụng của luật sư tại Việt Nam

Bên cạnh hoạt động tư vấn, luật sư cũng tham gia các hoạt động tố tụng. Các hoạt động tố tụng của luật sư được quy định như sau: Hoạt động tham gia tố tụng của luật sư phải tuân theo quy định của pháp luật về tố tụng và Luật luật sư. Khi tham […]

Thực hiện dịch vụ pháp lý theo hợp đồng dịch vụ pháp lý

Luật sư thực hiện dịch vụ pháp lý theo hợp đồng dịch vụ pháp lý, trừ trường hợp luật sư tham gia tố tụng theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng và luật sư hành nghề với tư cách cá nhân làm việc theo hợp đồng lao động cho cơ quan, tổ […]

Đảm bảo bí mật thông tin khi hành nghề luật sư

Luật sư là người tiếp cận được các thông tin mật của khách hàng, vì vậy, trong quá trình hành nghề, luật sư phải có nghĩa vụ đảm bảo bí mật thông tin của khách hàng, cụ thể như sau: Luật sư không được tiết lộ thông tin về vụ, việc, về khách hàng mà […]

Hình thức hành nghề của luật sư tại Việt Nam

Luật sư được lựa chọn một trong hai hình thức hành nghề sau đây: Hành nghề trong tổ chức hành nghề luật sư được thực hiện bằng việc thành lập hoặc tham gia thành lập tổ chức hành nghề luật sư; làm việc theo hợp đồng lao động cho tổ chức hành nghề luật sư; […]

Phạm vi hành nghề của luật sư tại Việt Nam

Tại Việt Nam, luật sư hành nghề trong phạm vi cụ thể: Tham gia tố tụng với tư cách là người bào chữa cho người bị tạm giữ, bị can, bị cáo hoặc là người bảo vệ quyền lợi của người bị hại, nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự, người có quyền lợi, […]

Về quyền, nghĩa vụ của luật sư khi hành nghề tại Việt nam

Khi hành nghề tại Việt Nam, luật sư hoạt động trong khuôn khổ pháp luật Việt Nam, có đầy đủ quyền và các nghĩa vụ. Luật sư có các quyền sau đây: a) Được pháp luật bảo đảm quyền hành nghề luật sư theo quy định của Luật này và quy định của pháp luật […]

Hồ sơ và thủ tục gia nhập Đoàn luật sư tại Việt Nam

Gia nhập Đoàn luật sư tại Việt Nam cần những gì? Người có Chứng chỉ hành nghề luật sư có quyền lựa chọn gia nhập một Đoàn luật sư để hành nghề luật sư. Người đã gia nhập Đoàn luật sư phải làm việc theo hợp đồng lao động cho tổ chức hành nghề luật […]

Cấp chứng chỉ hành nghề luật sư tại Việt Nam

Người đạt yêu cầu kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư có hồ sơ đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư gửi Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư. Hồ sơ gồm có: a) Đơn đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư theo mẫu do Bộ Tư pháp ban […]

Kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư

Sau quá trình tập sự hành nghề luật sư, người tập sự hành nghề luật sư sẽ tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư. Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư xem xét, lập danh sách những người đủ điều kiện tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề […]

Tập sự hành nghề luật sư tại Việt Nam

Sau khi đã trải qua khóa đào tạo luật sư và được cấp chứng chỉ đào tạo, trước khi trở thành luật sư chính thức, người muốn trở thành luật sư phải có quá trình tập sư hành nghề luật sư tại một công ty luật hoặc văn phòng luật sư, các quy định về […]

Hoạt động đào tạo nghề luật sư tại Việt Nam

Để trở thành luật sư, cử nhân luật phải tham gia khóa đào tạo nghề luật sư, việc đào tạo được quy định như sau: - Người có Bằng cử nhân luật được tham dự khoá đào tạo nghề luật sư tại cơ sở đào tạo nghề luật sư. - Thời gian đào tạo nghề […]

Tiêu chuẩn để trở thành luật sư tại Việt Nam

Công dân Việt Nam trung thành với Tổ quốc, tuân thủ Hiến pháp và pháp luật, có phẩm chất đạo đức tốt, có bằng cử nhân luật, đã được đào tạo nghề luật sư, đã qua thời gian tập sự hành nghề luật sư, có sức khoẻ bảo đảm hành nghề luật sư thì có […]

Luật sư tranh tụng thu hồi nợ

Luật sư tranh tụng thu hồi nợ

Trong các hoạt động kinh doanh và thương mại, các khoản nợ xấu thường ảnh hưởng rất lớn tới doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp và các chủ thể kinh doanh. Dịch vụ tranh tụng thu hồi nợ tại SBLaw giúp khách hàng tìm kiếm các giải pháp giải quyết tranh chấp về thu hồi nợ mà không phải qua thủ tục tố tụng.

Tư vấn các giao dịch về đất đai, xây dựng và bất động sản

Các quy định của pháp luật Việt Nam về xây dựng, đất đai và bất động sản vô cùng phức tạp. Vì vậy, các giao dịch liên quan tới đất đai và bất động sản, xây dựng cũng phức tạp không kém. Các giao dịch phổ biến trong lĩnh vực này bao gồm: - Giao […]

Tranh tụng trong vụ án dân sự

SBLAW cung cấp dịch vụ tranh tụng trong vụ án dân sự Trong cuộc sống hàng ngày và trong đời sống kinh doanh, các tranh chấp về mặt pháp lý thường xuyên diễn ra. Có nhiều loại tranh chấp khác nhau có thể liên quan đến tranh tụng dân sự, cụ thể: - Các tranh […]

Báo cáo nghiên cứu thị trường

Trước khi quyết định đầu tư vào thị trường Việt Nam, nhà đầu tư nên tiến hành làm báo cáo nghiên cứu thị trường (market research report). Báo cáo nghiên cứu thị trường sẽ trả lời hàng loạt các thắc mắc của nhà đầu tư: - Điều gì đang xảy ra trong thị trường Việt […]

Dịch thuật pháp lý

Dịch thuật pháp lý

Với đội ngũ luật sư và chuyên gia pháp lý không những dày dạn kinh nghiệm trong các lĩnh vực luật chuyên ngành mà còn thành thạo ngoại ngữ, SBLaw sẵn sàng cung cấp dịch vụ dịch thuật từ tiếng Anh sang tiếng Việt và từ tiếng Việt sang tiếng Anh các tài liệu pháp […]

Luật sư giải quyết tranh chấp

Hiện nay, các vấn đề về thủ tục pháp lý, tranh chấp phát sinh trong quá trình hoạt động của các doanh nghiệp, cá nhân và cần giải quyết đều phải có sự hỗ trợ của luật sư. Nếu doanh nghiệp, cá nhân không tìm đến luật sư giải quyết tranh chấp có thể khiến […]

Tư vấn pháp luật về lao động và việc làm

Tư vấn pháp luật về lao động và việc làm

SBLAW thực hiện cả các dịch vụ pháp lý liên quan đến vấn đề lao động và việc làm Tư vấn pháp luật về lao động và việc làm SBLAW tư vấn cho nhiều công ty có vốn đầu tư nước ngoài ,chi nhánh, và văn phòng đại diện thương nhân nước ngoài về tất cả […]

Tư vấn luật lĩnh vực viễn thông và công nghệ thông tin

Trong thời gian qua, lĩnh vực viễn thông và công nghệ thông tin tại Việt Nam đã và đang liên tục được phát triển. Do vậy, quy định của pháp luật Việt Nam trong lĩnh vực này đang được nhà nước chú tâm hoàn thiện nhằm phù hợp với thong lệ quốc tế cũng như […]

Tư vấn luật bất động sản

tư vấn luật bất động sản

Tư vấn luật về bất động sản và xây dựng là một trong những mảng hoạt động của SBLAW với nhiều năm kinh nghiệm và chuyên môn sâu. 1.Dịch vụ tư vấn pháp lý liên quan tới bất động sản của luật sư SBLAW - Tư vấn và giới thiệu địa điểm lập dự án […]

Sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ

Sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ

SBLAW cung cấp dịch vụ tư vấn sở hữu trí tuệ đa dạng (SHTT) liên quan đến sáng chế, nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp, bản quyền và tên miền, thực thi và bảo hộ quyền SHTT. Sở hữu trí tuệ là cái vô hình khi mới được tạo ra nhưng trở nên có giá […]

Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp

Luật sư Nguyễn Thanh Hà, trong chương trình sở hữu trí tuệ của kênh VTVcab-InfoTV, đã trao đổi về vấn đề xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp. Chúng tôi trân trọng giới thiệu nội dung bài phỏng vấn: Phóng viên: Thưa ông, tổ chức cá nhân bị thiệt hại do hành vi xâm phạm […]

Tạo lập, quản lý và phát nhãn hiệu chứng nhận Cao su Bình Phước

Việt Nam là quốc gia nằm trong vùng khi hậu nhiệt đới, với diện tích kéo dài hàng ngàn km từ bắc tới nam, có điều kiện thuận lợi về thổ nhưỡng, tự nhiên để các loài sinh vật phát triển và tạo ra sự phong phú của nhiều loài động thực vật và nhiều […]

Khó xóa trách nhiệm dù dùng bút “tàng hình”

Tác giả Huệ Linh - Ngọc Bảo trong bài viết “ Khó xóa trách nhiệm dù dùng bút “tàng hình” ”, được đăng trên An ninh thủ đô ngày 29/5/2013 có ý kiến đóng góp của Thạc sỹ, luật sư Nguyễn Thanh Hà, chủ tịch, luật sư điều hành Công ty luật S&B (S&B Law). […]

SB Law làm việc với Misuzu Japan Co, Ltd

(SB Law) Trong chuyến công tác và làm việc tại Việt Nam, ngài Kenji Ouchi, chủ tịch Misuzu Japan Co ., Ltd đã có buổi làm việc với Luật sư Nguyễn Thanh Hà và Luật sư Trần Trung Kiên tại Hà Nội. Trong buổi làm việc, ngài Kenji Ouchi giới thiệu các hoạt động kinh […]

Bộ Luật Dân sự 2005

Với tư cách là một bộ luật chủ đạo, mang tính định hướng cho các luật chuyên ngành, Bộ Luật Dân sự năm 2005 quy định chung về các chế định liên quan đến quyền và nghĩa vụ dân sự của cá nhân và tổ chức, các vấn đề về tài sản và quyền sở […]

Luật Thương mại 2005

Luật Thương mại 2005 quy định các nguyên tắc cơ bản trong hoạt động thương mại của thương nhân, thể hiện dưới hình thức và nội dung của hợp đồng mua bán hàng hóa, hợp đồng cung ứng dịch vụ; các hình thức đại lý, môi giới, ủy thác đại diện cho thương nhân; các […]

Luật Doanh nghiệp 2005

Luật Doanh nghiệp 2005 quy định về việc thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân thuộc mọi thành phần kinh tế (gọi chung là doanh nghiệp); quy định về tập đoàn kinh tế […]

Luật quảng cáo 2013, những điểm mới

Trong chương trình truyền hình của kênh STTV thuộc Bộ Văn Hóa Thể Thao và Du Lịch, với chuyên đề Luật quảng cáo, những quy định mới, Luật sư Nguyễn Thanh Hà, Giám đốc công ty Luật S&B (S&B Law) đã đưa ra quan điểm của mình về vấn đề này. Chúng tôi trân trọng […]

Bảo hộ thương hiệu cho May 10

May 10 là một thương hiệu thời trang lớn của Việt Nam. Các sản phẩm của May 10 đã chiếm lĩnh thị trường trong nước và quốc tế. Bên cạnh việc tập trung vào đầu tư, thiết kế những kiểu dáng mới về thời trang, May 10 cũng rất quan tâm tới việc bảo hộ […]

M&A trong lĩnh vực du lịch tại Việt Nam

Việt Nam là một quốc gia có rất nhiều cảnh đẹp và là một thị trường đầu tư tiềm năng cho các nhà đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực này. Cũng như các hoạt động M&A khác tại Việt Nam, việc nhà đầu tư nước ngoài muốn mua lại các doanh nghiệp du lịch […]

Những lưu ý khi tổ chức họp Đại hội cổ đông

Trong chương trình phát thanh kinh doanh và pháp luật trên Đài tiếng nói Việt Nam (VOV), Luật sư Nguyễn Thanh Hà, đến từ công ty Luật S&B (S&B Law) sẽ trả lời về những lưu ý khi tổ chức Đại hội cổ đông trong doanh nghiệp. Chúng tôi trân trọng gửi tới quý vị […]

Những bất cập của Luật đầu tư 2005

Trong chương trình phát thanh kinh doanh và pháp luật trên Đài tiếng nói Việt Nam (VOV), Luật sư Nguyễn Thanh Hà, đến từ công ty Luật S&B (S&B Law) đã trao đổi về những bất cập của Luật Đầu tư năm 2005, chúng tôi trân trọng gửi tới quý vị nội dung bài phỏng […]

Hợp đồng hợp tác kinh doanh và hợp đồng liên doanh

Trong chương trình phát thanh kinh doanh và pháp luật trên Đài tiếng nói Việt Nam (VOV), Luật sư Nguyễn Thanh Hà, đến từ công ty Luật S&B (S&B Law) sẽ trao đổi về Hợp đồng hợp tác kinh doanh và hợp đồng liên doanh theo quy định của pháp luật Việt Nam. Chúng tôi […]

Chuyển đổi mô hình công ty TNHH từ 3 thành viên thành 1 thành viên

Trong chương trình phát thanh kinh doanh và pháp luật trên Đài tiếng nói Việt Nam (VOV), Luật sư Nguyễn Thanh Hà, đến từ công ty Luật S&B (S&B Law) sẽ trả lời thính giả về chuyển đổi mô hình doanh nghiệp. Chúng tôi trân trọng gửi tới quý vị nội dung bài phỏng vấn: […]

Mở văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

Trong chương trình phát thanh kinh doanh và pháp luật trên Đài tiếng nói Việt Nam (VOV), Luật sư Nguyễn Thanh Hà, đến từ công ty Luật SBLAW (SBLAW) sẽ trả lời thính giả về thủ tục Mở văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam. Chúng tôi trân trọng gửi […]

Gia hạn văn bằng bảo hộ nhãn hiệu

Trong chương trình phát thanh kinh doanh và pháp luật trên Đài tiếng nói Việt Nam (VOV), Luật sư Nguyễn Thanh Hà, đến từ công ty Luật S&B (S&B Law) sẽ trả lời thính giả về thủ tục gia hạn văn bằng bảo hộ nhãn hiệu. Chúng tôi trân trọng gửi tới quý vị nội […]

Các văn bản mới cập nhật tuần 01 và tuần 02 tháng 05

Sau khi Bộ luật lao động có hiệu lực vào ngày 01 tháng 05, Chính phủ đã ban hành các Nghị định hướng dẫn thi hành Bộ luật mới này. Đây là một bước đi kịp thời của các nhà làm luật nhằm đưa ra những định hướng đúng đắn ngay từ đầu cho việc […]

SB Law tư vấn pháp lý cho VNPT Global trong các dự án viễn thông

Công ty CP đầu tư quốc tế VNPT (VNPT Global) là công ty con của Công ty Thông tin di động (VMS/MobiFone), hoạt động kinh doanh từ năm 2008 Sau gần 5 năm hoạt động, VNPT Global đã phát triển mạnh mẽ ở thị trường trong nước và quốc tế. Tại nước ngoài, VNPT Global […]

SB Law bảo hộ thương hiệu cho Tập đoàn Sơn KOVA

Sơn Kova là một tập đoàn sản xuất sơn hàng đầu tại Việt Nam. Trong những năm vừa qua, KOVA đã tập trung rất nhiều nguồn lực vào việc nghiên cứu và tạo ra những sản phẩm mới. Tập Đoàn Sơn KOVA đã vinh dự đón nhận rất nhiều giải thưởng cao quý, là minh […]

Global Witness bất ngờ "tố" bầu Đức nói sai sự thật

Tác giả Bích Diệp trong bài viết “ Global Witness bất ngờ "tố" bầu Đức nói sai sự thật ”, được đăng trên báo Dân Trí ngày 22/5/2013 có ý kiến đóng góp của Thạc sỹ, luật sư Nguyễn Thanh Hà, chủ tịch, luật sư điều hành Công ty luật S&B (S&B Law). Để biết […]

Một góc nhìn khác về cuộc chiến thương hiệu

Nhạc sỹ Trần Long Ẩn hẳn sẽ rất ngạc nhiên nếu ông biết ca từ trong nhạc phẩm “Một đời người một rừng cây” của mình: “Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành phần ai” lại ứng với triết lý kinh doanh của nhiều doanh nghiệp ngày nay. Báo chọn phần dễ […]

Đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư

Tổ chức hành nghề luật sư đăng ký hoạt động tại Sở Tư pháp ở địa phương nơi có Đoàn luật sư mà Trưởng văn phòng luật sư hoặc Giám đốc Tcông ty luật là thành viên. Công ty luật do luật sư ở các Đoàn luật sư khác nhau cùng tham gia thành lập […]

Nghĩa vụ của tổ chức hành nghề luật sư

1. Hoạt động theo đúng lĩnh vực hành nghề ghi trong Giấy đăng ký hoạt động. 2. Thực hiện đúng những nội dung đã giao kết với khách hàng. 3. Cử luật sư của tổ chức mình tham gia tố tụng theo phân công của Đoàn luật sư. 4. Tạo điều kiện cho luật sư […]

Hoạt động của chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư

Chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư được thành lập ở trong hoặc ngoài phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi tổ chức hành nghề luật sư đăng ký hoạt động. Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của tổ chức hành nghề luật sư, hoạt động theo sự ủy […]

Văn phòng giao dịch của tổ chức hành nghề luật sư

Văn phòng giao dịch của tổ chức hành nghề luật sư được thành lập trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi tổ chức hành nghề luật sư đăng ký hoạt động. Văn phòng giao dịch là nơi tiếp nhận vụ, việc, yêu cầu của khách hàng. Văn phòng giao dịch không […]

Đặt cơ sở hành nghề luật sư ở nước ngoài

1. Tổ chức hành nghề luật sư được đặt cơ sở hành nghề luật sư ở nước ngoài. 2. Trong thời hạn mười ngày làm việc, kể từ ngày được cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cho phép đặt cơ sở hành nghề luật sư ở nước ngoài, tổ chức hành nghề luật […]

Cử luật sư thực hiện dịch vụ pháp lý ở nước ngoài

Tổ chức hành nghề luật sư được cử luật sư thực hiện dịch vụ pháp lý ở nước ngoài theo yêu cầu của khách hàng. Luật sư thực hiện dịch vụ pháp lý ở nước ngoài phải tuân theo quy định của Luật luật sư và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Luật sư hành nghề với tư cách cá nhân

1. Luật sư hành nghề với tư cách cá nhân là luật sư làm việc theo hợp đồng lao động cho cơ quan, tổ chức không phải là tổ chức hành nghề luật sư. 2. Trường hợp hợp đồng lao động có thỏa thuận thì luật sư hành nghề với tư cách cá nhân phải […]

Quy định về thù lao luật sư

Khách hàng phải trả thù lao khi sử dụng dịch vụ pháp lý của luật sư. Việc nhận thù lao được thực hiện theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan. Căn cứ và phương thức tính thù lao 1. Mức thù lao được tính dựa trên […]

Tổ chức luật sư nước ngoài tại Việt Nam.

Điều kiện hành nghề của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài Tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài đã được thành lập và đang hành nghề luật sư hợp pháp tại nước ngoài được phép hành nghề tại Việt Nam theo quy định của Luật luật sư khi có đủ các điều […]

Công ty luật nước ngoài tại Việt Nam.

1. Công ty luật trách nhiệm hữu hạn một trăm phần trăm vốn nước ngoài là tổ chức hành nghề luật sư do một hoặc nhiều tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài thành lập tại Việt Nam. Công ty luật trách nhiệm hữu hạn dưới hình thức liên doanh là tổ chức hành […]

Quyền, nghĩa vụ của chi nhánh, công ty luật nước ngoài

1. Chi nhánh, công ty luật nước ngoài có các quyền sau đây: a) Thực hiện dịch vụ pháp lý về các lĩnh vực ghi trong Giấy phép thành lập, Giấy đăng k‎ý hoạt động; b) Nhận thù lao từ khách hàng; c) Thuê luật sư nước ngoài, luật sư Việt Nam, lao động nước […]

Luật sư nước ngoài hành nghề tại Việt Nam

Điều kiện hành nghề của luật sư nước ngoài Luật sư nước ngoài đáp ứng đủ các điều kiện sau đây thì được cấp Giấy phép hành nghề luật sư tại Việt Nam: 1. Có Chứng chỉ hành nghề luật sư đang còn hiệu lực do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước […]

Hình thức hành nghề của luật sư nước ngoài

Luật sư nước ngoài hành nghề tại Việt Nam dưới các hình thức sau đây: 1. Làm việc với tư cách thành viên cho một chi nhánh hoặc một công ty luật nước ngoài tại Việt Nam; 2. Làm việc theo hợp đồng cho chi nhánh, công ty luật nước ngoài, tổ chức hành nghề […]

Quyền và nghĩa vụ của luật sư nước ngoài

Luật sư nước ngoài có các quyền sau đây: a) Lựa chọn hình thức hành nghề tại Việt Nam theo quy định tại Điều 75 của Luật Luật sư; b) Chuyển thu nhập từ hoạt động hành nghề ra nước ngoài theo quy định của pháp luật Việt Nam; c) Các quyền khác theo quy […]

Cấp Giấy phép thành lập chi nhánh, công ty luật nước ngoài

1. Tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài phải có hồ sơ thành lập chi nhánh, công ty luật nước ngoài gửi Bộ Tư pháp. Trong thời hạn sáu mươi ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ và lệ phí, Bộ Tư pháp xem xét cấp Giấy phép thành lập chi nhánh, công […]

Đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài

1. Trong thời hạn sáu mươi ngày, kể từ ngày được cấp Giấy phép thành lập, chi nhánh, công ty luật nước ngoài phải đăng ký hoạt động tại Sở Tư pháp ở địa phương nơi đặt trụ sở. 2. Hồ sơ đăng ký hoạt động gồm có: a) Bản sao Giấy phép thành lập […]

Chi nhánh của công ty luật nước ngoài tại Việt Nam

1. Công ty luật nước ngoài tại Việt Nam được thành lập chi nhánh ở trong và ngoài tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi đăng ký hoạt động. 2. Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của công ty luật nước ngoài tại Việt Nam. Chi nhánh được thực hiện nhiệm vụ theo […]

Đại diện SB Law tới thăm và làm việc tại Hatsumei-Tsushin Co, Ltd

Trong chuyến công tác tại Tokyo, Nhật Bản, luật sư Nguyễn Thanh Hà, đại diện SB Law đã có buổi làm việc với Hatsumei-Tsushin Co., Ltd. Tại buổi tiếp, đại diện Hatsumei-Tsushin Co., Ltd đã giới thiệu lịch sử hình thành và phát triển của công ty, với mục tiêu là cung cấp các thông […]

Hợp đồng lao động theo quy định của Bộ Luật Lao động

Hợp đồng lao động là một chế định quan trọng trong Bộ Luật Lao động, S&B Law trân trọng giới thiệu về quy trình giao kết theo quy định của pháp luật hiện hành. Hợp đồng lao động Hợp đồng lao động là sự thoả thuận giữa người lao động và người sử dụng lao […]

Thực hiện hợp đồng lao động

Khi người lao động và người sử dụng lao động đã giao kết hợp đồng lao động, các quy định về thực hiện hợp đồng lao động cũng rất quan trọng. S&B Law giới thiệu các quy định về trình tự thực hiện hợp đồng lao động. Thực hiện công việctheo hợp đồng lao động […]

Vấn đề sửa đổi, bổ sung, chấm dứt hợp đồng lao động

Khi các bên trong hợp đồng lao động muốn sửa đổi, bổ sung, chấm dứt hợp đồng lao động, các quy định trong Bộ Luật quy định như thế nào? Sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động 1. Trong quá trình thực hiện hợp đồng lao động, nếu bên nào có yêu cầu sửa […]

Quy định về hợp đồng lao động vô hiệu

Hiện nay, Bộ Luật lao động quy định rất cụ thể về việc hợp đồng lao động vô hiệu, đây là cơ sở để các bên xem xét khi có xảy ra tranh chấp. Hợp đồng lao động vô hiệu 1. Hợp đồng lao động vô hiệu toàn bộ khi thuộc một trong các trường […]

Cho thuê lại lao động

Vấn đề cho thuê lại lao động đã được Bộ Luật Lao động quy định, tạo hành lang pháp lý quan trọng cho quan hệ xã hội này được điều chỉnh. Cho thuê lại lao động 1. Cho thuê lại lao động là việc người lao động đã được tuyển dụng bởi doanh nghiệp được […]

Đối thoại tại nơi làm việc

Trong Bộ Luật Lao động, vấn đề đối thoại tại nơi làm việc nhằm chia sẻ thông tin, tăng cường sự hiểu biết giữa các bên liên quan đã được quy định cụ thể. Mục đích, hình thức đối thoại tại nơi làm việc 1. Đối thoại tại nơi làm việc nhằm chia sẻ thông […]

Thương lượng tập thể

Vấn đề thương lượng tập thể giữa người lao động và người sử dụng lao động cũng được quy định trong Bộ Luật Lao động. Mục đích của thương lượng tập thể Thương lượng tập thể là việc tập thể lao động thảo luận, đàm phán với người sử dụng lao động nhằm mục đích […]

Thoả ước lao động tập thể doanh nghiệp

Ký kết thoả ước lao động tập thể doanh nghiệp 1. Người ký kết thoả ước lao động tập thể doanh nghiệp được quy định như sau: a) Bên tập thể lao động là đại diện tập thể lao động tại cơ sở; b) Bên người sử dụng lao động là người sử dụng lao […]

Thoả ước lao động tập thể

Ký kết thoả ước lao động tập thể doanh nghiệp 1. Người ký kết thoả ước lao động tập thể doanh nghiệp được quy định như sau: a) Bên tập thể lao động là đại diện tập thể lao động tại cơ sở; b) Bên người sử dụng lao động là người sử dụng lao […]

Thỏa ước lao động tập thể ngành

Ký kết thoả ước lao động tập thể ngành 1. Đại diện ký kết thoả ước lao động tập thể ngành được quy định như sau: a) Bên tập thể lao động là Chủ tịch công đoàn ngành; b) Bên người sử dụng lao động là đại diện của tổ chức đại diện người sử […]

Quy định về tiền lương

Chế định tiền lương là một chế định lớn trong Bộ Luật Lao động, các quy định của Bộ Luật Lao động quy định như thế nào về vấn đề này? Tiền lương 1. Tiền lương là khoản tiền mà người sử dụng lao động trả cho người lao động để thực hiện công việc […]

Quy định về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi.

Thời giờ làm việc và thời giờ nghỉ ngơi là một động lực cho người lao động va cần thiết để tái tạo sức lao động, vậy quy định như thế nào trong Bộ Luật Lao động? Thời giờ làm việc Thời giờ làm việc bình thường 1. Thời giờ làm việc bình thường không […]

Quy định về kỷ luật lao động

Kỷ luật lao động Kỷ luật lao động là những quy định về việc tuân theo thời gian, công nghệ và điều hành sản xuất, kinh doanh trong nội quy lao động. Nội quy lao động 1. Người sử dụng lao động sử dụng từ 10 người lao động trở lên phải có nội quy […]