SB Law làm việc với UBND xã Hoàng Long về việc đăng ký nhãn hiệu tập thể

Nội dung bài viết

Ngày 14 tháng 05 năm 2013, ông Phạm Duy Khương, Giám đốc sở hữu trí tuệ đã có buổi làm việc với UBND xã Hoàng Long, huyện Phú Xuyên, Hà Nội về vấn đề bảo hộ nhãn hiệu tập thể “Cổ đường Hoàng Long” cho sản phẩm bánh kẹo.

Ngày 14 tháng 05 năm 2013, ông Phạm Duy Khương, Giám đốc sở hữu trí tuệ đã có buổi làm việc với UBND xã Hoàng Long, huyện Phú Xuyên, Hà Nội về vấn đề bảo hộ nhãn hiệu tập thể “Cổ đường Hoàng Long” cho sản phẩm bánh kẹo.

Tại buổi làm việc, ông Khương đã có bài thuyết trình về cơ sở pháp lý và lợi ích của việc đăng ký nhãn hiệu tập thể, kinh nghiệm của một số địa phương đã từng bảo hộ nhãn hiệu tập thể và chỉ dẫn địa lý, kinh nghiệm của SB Law trong lĩnh vực này.

Lãnh đạo UBND xã cũng đặt ra những câu hỏi về quy trình thực hiện, thời hạn thực hiện và đặc biệt là vấn đề quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể.

Ông Khương cũng nêu ra những kinh nghiệm về việc xây dựng quy chế nhãn hiệu tập thể, làm sao để quy chế có thể được áp dụng vào thực tế, đem lại những lợi ích lớn cho người dân khi sử dụng nhãn hiệu tập thể.

Trong thời gian tới, SB Law sẽ nỗ lực hết sức để có thể hỗ trợ UBND xã Hoàng Long đăng ký thành công nhãn hiệu tập thể nêu trên tại Cục Sở hữu trí tuệ.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan