M&A trong lĩnh vực du lịch tại Việt Nam

Nội dung bài viết

Việt Nam là một quốc gia có rất nhiều cảnh đẹp và là một thị trường đầu tư tiềm năng cho các nhà đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực này.

Cũng như các hoạt động M&A khác tại Việt Nam, việc nhà đầu tư nước ngoài muốn mua lại các doanh nghiệp du lịch Việt Nam đang diễn ra hết sức sôi động.

Theo cam kết Việt Nam ra nhập WTO, nhà đầu tư nước ngoài có thể thành lập liên doanh với đối tác Việt Nam trong lĩnh vực du lịch, tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài là không giới hạn trong liên doanh.

Tuy nhiên, khi thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp du lịch có vốn đầu tư nước ngoài chỉ có thể thực hiện dịch vụ đưa khách du lịch từ nước ngoài vào Việt Nam (in bound) mà không thể thực hiện dịch vụ đưa khách từ Việt Nam ra nước ngoài (out bound).

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan