Điểm mới của ICC 2021

Nhiệm vụ mới tiết lộ các nhà tài trợ bên thứ ba Một bổ sung quan trọng cho 2021 Quy tắc ICC, nhằm tăng tính minh bạch của thủ tục tố tụng trọng tài ICC, là đoạn văn 7 của điều 11, áp đặt một cái mới, nghĩa vụ rõ ràng đối với các bên […]

trọng tài viên

Luật sư Nguyễn Tiến Hoà trở thành trọng tài viên

Trung tâm trọng tài thương mại Phía Nam đã kết nạp luật sư Nguyễn Tiến Hoà, luật sư thành viên công ty luật SBLAW thành trọng tài viên của trung tâm này. Trong những năm gần đây, xu hướng giải quyết tranh chấp thương mai được các bên lựa chọn Trọng tài giải quyết ngày […]

giải quyết tranh chấp bằng trọng tài

Lưu ý khi giải quyết tranh chấp bằng trọng tài

Câu hỏi: Chúng tôi là nhà thầu xây dựng, hiện tại chủ đầu tư vi phạm nghĩa vụ thanh toán, trong hợp đồng có nêu cơ quan giải quyết tranh chấp là trọng tài VIAC, đề nghị SBLAW cung cấp thông tin về vấn đề này: Trả lời: SBLAW gửi tới Quý khách hàng những […]

GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP TẠI TRỌNG TÀI SINGAPORE

Chúng tôi có nhận được yêu cầu hỗ trợ Quý Công ty (sau đây được gọi là “Khách hàng”) trong việc giải quyết tranh chấp Hợp đồng tư vấn xây dựng dây chuyền sản xuất thuốc đạt chuẩn EU GMP (“Hợp đồng”) giữa Khách hàng và đối tác nước ngoài. Theo thông tin Khách hàng […]