Trình tự tiến hành hòa giải thương mại

Nội dung bài viết

Bắt đầu từ ngày 15/4/2017, Nghị định số 22/2017/NĐ-CP sẽ chính thức được áp dụng; đây được xem là Nghị định đầu tiên quy định cụ thể về hòa giải thương mại.

Theo đó, trình tự tiến hành giải quyết tranh chấp bằng hòa giải thương mại được quy định như sau:
- Khi tiến hành hòa giải, các bên có thể tự thỏa thuận trình tự, thủ tục hòa giải hoặc lựa chọn Quy tắc hòa giải của tổ chức hòa giải thương mại.

- Nếu các bên không thỏa thuận thì hòa giải viên thương mại thực hiện theo trình tự, thủ tục mà họ thấy phù hợp với vụ việc, nguyện vọng và được các bên đồng ý.

- Việc hòa giải có thể được tiến hành bởi một hoặc nhiều hòa giải viên do các bên thỏa thuận.
- Hòa giải viên thương mại có quyền đưa ra đề xuất giải quyết tranh chấp ở bất kỳ thời điểm nào của quá trình hòa giải.

- Các bên có thể thỏa thuận về thời gian, địa điểm hòa giải; nếu không thỏa thuận thì hòa giải viên thương mại sẽ là người lựa chọn.

Ngoài ra, Nghị định cũng quy định về tiêu chuẩn để có thể trở thành hòa giải viên thương mại như sau:

- Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của Bộ luật dân sự; có phẩm chất đạo đức tốt, có uy tín, độc lập, vô tư, khách quan;

- Có trình độ đại học trở lên và đã qua thời gian công tác trong lĩnh vực được đào tạo từ 02 năm trở lên;

- Có kỹ năng hòa giải, hiểu biết pháp luật, tập quán kinh doanh, thương mại và các lĩnh vực liên quan.

Nghị định số 22/2017/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 15/4/2017.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan