Share on facebook
Share on email
Share on google
Share on linkedin

Xin cho biết tiêu chuẩn để trở thành trọng tài viên? Những ai không được làm trọng tài viên?

Nội dung bài viết

Tiêu chuẩn trọng tài viên được quy định tại Điều 20 – LTTTM 2010, theo đó một người muốn trở thành trọng tài viên phải có đủ các tiêu chuẩn sau:

a. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của Bộ luật dân sự;

b. Có trình độ đại học và đã qua thực tế công tác theo ngành đã học từ 5 năm trở lên;

c. Trong trường hợp đặc biệt, chuyên gia có trình độ chuyên môn cao và có nhiều kinh nghiệm thực tiễn dù không đáp ứng được yêu cầu tại điểm b cũng có thể được chọn là trọng tài viên.

Ngoài các tiêu chuẩn trên, các trung tâm trọng tài có thể quy định thêm các tiêu chuẩn cao hơn.

Tuy nhiên cũng có các trường hợp mà những người có đủ tiêu chuẩn quy định trên cũng không được làm trọng tài viên, đó là các trường hợp:

a. Người đang là Thẩm phán, Kiểm sát viên, Điều tra viên, Chấp hành viên, công chức thuộc Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Cơ quan điều tra, Cơ quan thi hành án;

b. Người đang là bị can, bị cáo, người đang chấp hành án hình sự hoặc đã chấp hành xong bản án nhưng chưa được xóa án tích.

Tư vấn pháp lý

Liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn 24/7

    Bài viết liên quan