Đề nghị cho biết mức phí trọng tài khi giải quyết tại VIAC

Nội dung bài viết

Khách hàng có thể tham khảo Biểu phí trọng tài của VIAC, được đăng tải trên website chính thức của VIAC. (http://www.viac.org.vn/vi-VN/Home/bieuphitrongtai.aspx)

 

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan