Luật sư Nguyễn Tiến Hoà trở thành trọng tài viên

Nội dung bài viết

Trung tâm trọng tài thương mại Phía Nam đã kết nạp luật sư Nguyễn Tiến Hoà, luật sư thành viên công ty luật SBLAW thành trọng tài viên của trung tâm này.

Trong những năm gần đây, xu hướng giải quyết tranh chấp thương mai được các bên lựa chọn Trọng tài giải quyết ngày càng tăng, do vậy, các luật sư ngày càng tham gia vào công tác giải quyết tranh chấp qua trọng tài.

Tại SBLAW, các luật sư của chúng tôi tham gia giải quyết tranh chấp thông qua con đường trọng tài với tư cách là luật sư của các bên và với tư cách của trọng tài viên.

SBLAW đang nỗ lực để trở thành một trong những hãng luật giải quyết tranh chấp thương mại hàng đầu tại Việt Nam.

Các luật sư của SBLAW
Các luật sư của SBLAW
5/5 (1 Review)

Bài viết liên quan