Thời hiệu giải quyết tranh chấp bằng trọng tài là bao lâu?

Nội dung bài viết

Điều 33– LTTTM 2010 quy định về thời hiệu khởi kiện giải quyết tranh chấp bằng trọng tài, cụ thể như sau:

Trừ trường hợp luật chuyên ngành có quy định khác, thời hiệu khởi kiện theo thủ tục trọng tài là 02 năm, kể từ thời điểm quyền và lợi ích hợp pháp bị xâm phạm.

 

Tư vấn pháp lý

Liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn 24/7

    Bài viết liên quan