Bản quyền báo chí đối với website tổng hợp tin tức.

Nội dung bài viết

(SB Law). Cùng với sự phát triển của công nghệ thông tin và truyền thông, việc ra đời các website về tổng hợp tin tức đang đặt ra một vấn đề pháp lý về vấn đề bản quyền.

Nhất là trong thời gian vừa qua, một số báo điện tử đã mạnh mẽ tuyên chiến với các website tổng hợp tin tức, yêu cầu không được trích dẫn nguồn tin khi chưa có thỏa thuận trước và coi đó là hành vi vi phạm bản quyền trong lĩnh vực báo chí.

Theo quy định của pháp luật bản quyền của Việt Nam, tác phẩm báo chí cũng là thành quả sáng tạo của các nhà báo, là tài sản trí tuệ của các tờ báo và là đối tượng bảo hộ về bản quyền.

Tuy nhiên, luật sở hữu trí tuệ cũng quy định đối tượng không thuộc phạm vi bảo hộ quyền tác giả đó là các tin tức thời sự thuần túy đưa tin.

Vì vậy, nếu các website tổng hợp tin tức mà lấy lại các tác phẩm báo chí thì đương nhiên họ vi phạm bản quyền, còn nếu họ trích dẫn lại các tin tức thời sự thuần túy đưa tin thì họ không bị vi phạm.

Tuy nhiên, việc phân biệt giữa tác phẩm báo chí và tin tức thời sự thuần túy đưa tin trong các văn bản pháp luật về sở hữu trí tuệ là không được đề cập, vì vậy, sẽ rất khó khăn cho các website tổng hợp tin tức có thể phân biệt hai đối tượng nêu trên, từ đó, đưa ra quyết định dẫn lại nguồn tin mà không bị vi phạm.

Thiết nghĩ, các cơ quan nhà nước có thẩm quyền cũng có những hướng dẫn cụ thể về vấn đề này, nhằm giúp các tòa báo bảo vệ được quyền sở hữu trí tuệ của mình và giúp các website tổng hợp thông tin có hành lang pháp lý để tồn tại.

 

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan