Tư vấn đăng ký bản quyền tác phẩm kiến trúc

Nội dung bài viết

SB Law trân trọng gửi đến Quý Khách hàng các thông tin về thủ tục đăng ký bản quyền tác phẩm kiến trúc như sau:

1 Công việc thực hiện và trách nhiệm của S&B Law

- Soạn thảo bộ hồ sơ phục vụ cho việc đăng ký bản quyền tác giả.

- Nộp và theo dõi hồ sơ đăng ký tại Cục Bản quyền tác giả.

- Thay mặt Quý Khách hàng tiến hành mọi thủ tục pháp lý cần thiết tại cơ quan có thẩm quyền cho đến khi Quý Khách hàng được cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả.

Thời hạn để Quý Khách hàng được cấp Giấy chứng nhận đăng ký bản quyền tác giả là từ 10 đến 15 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ.

2. Các tài liệu cần thiết để nộp đơn:

a. Giấy Ủy quyền (theo mẫu của S&B Law soạn thảo;

b. Tài liệu chứng minh quyền tác giả, bao gồm nhưng không giới hạn bởi các tài liệu: Tuyên bố về tác giả và chủ sở hữu; Quyết định giao nhiệm vụ của Công ty và cam đoan của tác giả; Hợp đồng sáng tạo/thiết kế tác phẩm (tuỳ từng trường hợp cụ thể chúng tôi sẽ cung cấp cho Quý Khách hàng các mẫu tài liệu này);

c. 02 bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của chủ sở hữu tác phẩm và đơn vị thiết kế (nếu có);

d. 02 bản sao chứng minh nhân dân của tác giả (hoặc các đồng tác giả);

e. 02 bản sao tác phẩm muốn đăng ký.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan