Đăng ký bản quyền phần mềm kế toán

Nội dung bài viết

Phần mềm kế toán hiện này được sử dụng rất phổ biến trong các doanh nghiệp. Trên thị trường hiện nay, có rất nhiều các sản phẩm phần mềm kế toán khác nhau của các doanh nghiệp. Về khía cạnh pháp lý, phần mềm máy tính cũng là một đối tượng được pháp luật Việt Nam bảo hộ dưới hình thức bản quyền tác giả.

Chủ sở hữu phần mềm máy tính khi có sản phẩm có thể nhờ sự trợ giúp của các luật sư để tiến hành đăng ký tại Cục Bản quyền tác giả Việt Nam.

Hồ sơ đăng ký bản quyền đối với phần mềm máy tính gồm những hồ sơ sau:

Bốn (04) chứng minh nhân dân của tác giả, bản copy có công chứng.

Giấy Ủy quyền theo mẫu của S&B Law soạn thảo, khách hàng ký và chuyển lại cho S&B Law 04 bản.

Giấy cam đoan theo mẫu của S&B Law soạn thảo, tác giả ký và chuyển lại cho S&B Law 04 bản.

Bốn (04) Quyết định giao nhiệm vụ (Nếu đăng ký chủ sở hữu là Công ty).

Bốn (04) Bản sao có công chứng Giấy phép đăng ký kinh doanh (Nếu đăng ký chủ sở hữu là Công ty).

Hai (02)đĩa chương trình phần mềm kế toán cần đăng ký

Hai (02) bản mô tả chương trình phần mềm kế toán cần đăng ký

Dịch vụ của S&B Law trợ giúp khách hàng đăng ký phần mềm máy tính.

Soạn thảo bộ hồ sơ phục vụ cho việc đăng ký bản quyền tác giả tại Cục Bản Quyền Tác Giả;

Đăng ký bản quyền tác giả tại Cục Bản Quyền Tác Giả;

Thay mặt khách hàng tiến hành mọi thủ tục pháp lý cần thiết tại cơ quan chức năng cho đến khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký bản quyền tác giả.

Thời hạn để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký bản quyền tác giả là 10 – 15 ngày làm việc kể từ ngày S&B Law nộp hồ sơ hợp lệ.

 

Tư vấn pháp lý

Liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn 24/7

    Bài viết liên quan