Tư vấn thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp

Nội dung bài viết

Câu hỏi:

Bên mình muốn hoạt động bán hàng đa cấp. Quý Công ty cho mình hỏi:

 • Mình phải làm những thủ tục gì để có thể được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật SB Law cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi.

Liên quan đến thắc mắc của bạn, tôi xin tư vấn như sau:

 1. Căn cứ pháp lý

Hoạt động bán hàng đa cấp được điều chỉnh bởi Nghị định 42/2014/NĐ-CP và các Thông tư hướng dẫn có liên quan. Về mặt thủ tục đối với các Doanh nghiệp muốn tham gia hoạt động này, Nghị định 42 có các quy định tại các Điều 6, 7, 8, 9 và 17.

 1. Các điều kiện cơ bản để Doanh nghiệp tham gia hoạt động bán hàng đa cấp
 • Là doanh nghiệp Việt Nam có đăng ký kinh doanh ngành bán lẻ theo phương thức đa cấp với vốn pháp định là 10 tỷ VNĐ;
 • Hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp phù hợp với nội dung đăng ký doanh nghiệp; Đáp ứng đủ điều kiện hoặc được cấp phép theo quy định của pháp luật trong trường hợp kinh doanh hàng hóa kinh doanh có điều kiện;
 • Ký quỹ tại một ngân hàng thương mại hoạt động tại Việt Nam;
 • Và các điều kiện khác quy định tại Điều 8 Nghị định 42.

Khi đã đảm bảo những điều kiện này, Doanh nghiệp cần thực hiện các thủ tục sau để được phép đi vào hoạt động.

 1. Thủ tục cấp phép

a. Thành phần hồ sơ(01 bộ kèm theo 01 bản sao lưu trên đĩa CD hoặc USB)

 • Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận (theo mẫu);
 • Bản sao công chứng Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
 • Tài liệu chứng minh vốn pháp định;
 • Bản sao công chứng giấy tờ xác minh nhân thân (chứng minh thư, hộ chiếu) của: chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên công ty TNHH, cổ đông công ty cổ phần và người đại diện theo pháp luật của Doanh nghiệp;
 • 02 bộ tài liệu liên quan đến hoạt động bán hàng đa cấp, gồm: (i) mẫu hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp; (ii) chương trình trả thưởng trong đó nêu rõ điều kiện và cách thức trả hoa hồng, tiền thưởng và các lợi ích kinh tế khác cho người tham gia bán hàng đa cấp; (iii) chương trình đào tạo cơ bản; (iv) quy tắc hoạt động;
 • Các tài liệu liên quan đến hàng hóa kinh doanh đa cấp: (i) 02 (hai) bản danh mục hàng hóa; (ii) các tài liệu pháp lý đảm bảo điều kiện lưu hành của hàng hóa; (iii) Tài liệu liên quan đến công dụng, cách thức sử dụng, chính sách bảo hành, trả lại, mua lại hàng hóa;
 • Bản sao được chứng thực các giấy tờ hợp pháp trong trường hợp kinh doanh hàng hóa thuộc lĩnh vực kinh doanh có điều kiện;
 • Bản chính văn bản xác nhận nộp tiền ký quỹ.

b. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ và cấp phép: Cục Quản lý cạnh tranh thuộc Bộ Công Thương có trách nhiệm tiếp nhận, thẩm định và cấp Giấy chứng nhận.

c. Thời hạn thực hiện

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan quản lý sẽ tiến hành thẩm định hồ sơ và ban hành văn bản thẩm định. Trường hợp Doanh nghiệp đáp ứng đủ điều kiện, Cục Quản lý cạnh tranh sẽ cấp cho Doanh nghiệp 01 bản gốc giấy chứng nhận.

d. Phí, lệ phí

 • Mức thu phí thẩm định là: 5 triệu VNĐ/01 lần thẩm định;
 • Mức thu lệ phí cấp mới là: 400.000 VNĐ/01 Giấy chứng nhận;
 • Kể từ ngày 01/01/2017 thì Doanh nghiệp chỉ phải nộp phí thẩm định.

e. Kết quả thủ tục

Ngoài Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp, Doanh nghiệp sẽ được nhận lại: 01 bộ tài liệu liên quan đến hoạt động bán hàng đa cấp; và 01 bản danh mục hàng hóa đã nộp trong thành phần hồ sơ nêu trên, với xác nhận của Cục Quản lý cạnh tranh.

 1. Thủ tục thông báo

Trước khi tổ chức hoạt động bán hàng đa cấp tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, doanh nghiệp bán hàng đa cấp phải gửi hồ sơ thông báo đến Sở Công Thương tại địa phương đó.

a. Thành phần hồ sơ

 • Thông báo hoạt động bán hàng đa cấp (theo mẫu);
 • Bản sao được chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
 • Bản sao có xác nhận của doanh nghiệp các tài liệu được nhận lại từ Cục Quản lý cạnh tranh trong thủ tục cấp phép ở Mục (3) nêu trên;
 • Bản sao được chứng thực các giấy tờ hợp pháp trong trường hợp kinh doanh hàng hóa thuộc lĩnh vực kinh doanh có điều kiện.

b. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Sở Công Thương nơi doanh nghiệp dự kiến hoạt động.

c. Thời hạn thực hiện: Sở Công Thương có trách nhiệm gửi xác nhận tiếp nhận hồ sơ thông báo trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ sửa đổi, bổ sung đầy đủ, hợp lệ.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan