Đăng ký bản quyền game - Trò chơi trực tuyến

Nội dung bài viết

Ngành công nghiệp game online là ngành công nghiệp có giá trị hàng tỷ đô la. Trên thế giới cũng như Việt Nam, có hàng nghìn nhà sản xuất game online đã và đang tiếp tục nghiên cứu, xây dựng và đưa những sản phẩm mới ra thị trường.

Bên cạnh vấn đề tìm kiếm ý tưởng, xây dựng game, phát hành ra thị trường, doanh nghiệp kinh doanh game cũng phải quan tâm tới vấn đề bảo hộ bản quyền đối với tài sản của mình.

S&B Law sẵn sàng hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc đăng ký bản quyền tại Cục Bản Quyền Tác Giả và đăng ký ra nước ngoài:

1. Hồ sơ gồm:

Hai (02) chứng minh thư hoặc hộ chiếu của tác giả.

Giấy ủy quyền theo mẫu của S&B Law soạn thảo. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký tên và chuyển lại hai (02) bản.

Giấy cam đoan theo mẫu của S&B Law soạn thảo. Tác giả ký tên và chuyển lại cho S&B Law hai (02) bản.

Kịch bản game cần đăng ký, 02 bản.

Bản mô tả chương trình game, 02 bản

Đĩa CD chứa chương trình game, 02 bản.

2. Cơ quan nhận và cấp Giấy chứng nhận đăng ký bản quyền:

Cục Bản quyền tác giả thuộc Bộ Văn Hóa, Thể Thao Và Du Lịch.

3. Thời hạn soạn hồ sơ và đăng ký.

Thời hạn soạn hồ sơ trong vòng 1 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ thông tin từ doanh nghiệp

Thời hạn cấp Giấy chứng nhận trong vòng 7 ngày làm việc.

4. Dịch vụ của S&B Law.

Tư vấn điều kiện, thủ tục đăng ký bản quyền game, đảm bảo phạm vi bảo hộ rộng, bảo hộ bao vây, phù hợp với tác phẩm đăng ký.

Hoàn thiện hồ sơ đăng ký bản quyền game;

Tiến hành nộp hồ sơ đăng ký bản quyền game tại Cơ quan có thẩm quyền;

Theo dõi xâm phạm bản quyền phần mềm game, tiến hành lập hồ sở tranh tụng khi cần thiết

Nhận giấy chứng nhận đăng ký bản quyền game;

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan