Photo: Giấy chứng nhận đăng ký bản quyền

Nội dung bài viết

SBLAW vui mừng báo tin rằng: Cục Bản quyền tác giả đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký bản quyền cho tác phẩm “Bài viết về cải tiến chữ quốc ngữ” của tác giả Bùi Hiển.

Đây là công trình khoa học được SBLAW tư vấn về bảo hộ bản quyền tác giả.

img6

Tư vấn pháp lý

Liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn 24/7

    Bài viết liên quan