Quyền tác giả được bao hộ bao lâu? Thời hạn bảo hộ quyền tác giả

Nội dung bài viết

Quyền tác giả là một quyền quan trọng của tác giả đối với tác phẩm của mình. Quyền này giúp tác giả được hưởng lợi ích vật chất và tinh thần từ tác phẩm của mình, đồng thời góp phần bảo vệ sự sáng tạo và phát triển văn hóa nghệ thuật. Vậy, quyền tác giả được bảo hộ bao lâu? Đây là một câu hỏi quan trọng mà nhiều người quan tâm

Cùng SBLAW tìm hiểu các quy định pháp luật về thời hạn bảo hộ quyền tác giả theo quy định mới nhất hiện nay.

Quy định pháp luật về thời hạn bảo hộ quyền tác giả

Thời hạn bảo hộ quyền tác giả tại Việt Nam được quy định trong Luật Sở hữu trí tuệ 2005 (sửa đổi năm 2009, 2019, 2022). Cụ thể như sau:

Quy định chung về thời hạn bảo hộ:

 • Điều 2.A.2.5 Luật Sở hữu trí tuệ 2022 quy định: "Thời hạn bảo hộ quyền tác giả đối với tác phẩm là suốt cuộc đời tác giả và 50 năm sau khi tác giả qua đời."
 • Điều 2.A.2.6 Luật Sở hữu trí tuệ 2022 quy định: "Đối với tác phẩm được sáng tạo bởi hai hoặc nhiều tác giả, thời hạn bảo hộ quyền tác giả chấm dứt vào năm thứ năm mươi sau năm đồng tác giả cuối cùng qua đời."
 • Điều 2.A.2.7 Luật Sở hữu trí tuệ 2022 quy định: "Đối với tác phẩm khuyết danh, thời hạn bảo hộ quyền tác giả là 75 năm, kể từ ngày tác phẩm được công bố lần đầu tiên."

Quy định về trường hợp ngoại lệ

 • Điều 2.A.2.8 Luật Sở hữu trí tuệ 2022 quy định: "Đối với tác phẩm được sáng tạo bởi tập thể tác giả, thời hạn bảo hộ quyền tác giả chấm dứt vào năm thứ năm mươi sau năm tác phẩm được công bố lần đầu tiên."
 • Điều 2.A.2.9 Luật Sở hữu trí tuệ 2022 quy định: "Đối với tác phẩm điện ảnh, mỹ thuật ứng dụng, tác phẩm nhiếp ảnh, tác phẩm khuyết danh chưa được công bố trong thời hạn 25 năm, kể từ ngày tác phẩm được định hình thì thời hạn bảo hộ là 100 năm, kể từ ngày tác phẩm được định hình."
 • Điều 2.A.2.10 Luật Sở hữu trí tuệ 2022 quy định: "Đối với tác phẩm được sáng tạo theo đơn đặt hàng, thời hạn bảo hộ quyền tác giả thuộc về tác giả và người đặt hàng theo thỏa thuận giữa họ, nhưng không được ngắn hơn thời hạn bảo hộ quy định tại khoản 5 Điều này."

Quy định về điểm bắt đầu và kết thúc thời hạn bảo hộ

Điều 2.A.2.11 Luật Sở hữu trí tuệ 2022 quy định:

"Thời hạn bảo hộ quyền tác giả được tính như sau:

Bắt đầu từ 0 giờ ngày 1 tháng 1 năm tiếp theo năm tác phẩm được công bố lần đầu tiên, được tìm thấy hoặc phát hiện.

Chấm dứt vào 24 giờ ngày 31 tháng 12 năm cuối cùng của thời hạn bảo hộ."

Ví dụ:

 • Một cuốn sách được xuất bản lần đầu tiên vào ngày 1 tháng 1 năm 2024, thì thời hạn bảo hộ quyền tác giả của cuốn sách này sẽ kéo dài đến ngày 31 tháng 12 năm 2074.
 • Một bức tranh được vẽ vào ngày 1 tháng 1 năm 2020, nhưng đến ngày 1 tháng 1 năm 2025 vẫn chưa được công bố, thì thời hạn bảo hộ quyền tác giả của bức tranh này sẽ kéo dài đến ngày 31 tháng 12 năm 2120.

Lưu ý:

Chủ sở hữu quyền tác giả có thể thực hiện các thủ tục đăng ký bản quyền để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký bản quyền. Việc đăng ký bản quyền sẽ giúp chủ sở hữu quyền tác giả có bằng chứng về quyền sở hữu tác phẩm và được pháp luật bảo vệ quyền lợi của mình một cách hiệu quả hơn.

Bạn có thể tham khảo thêm thông tin về thời hạn bảo hộ quyền tác giả tại website của Cục Bản quyền tác giả: https://ipvietnam.gov.vn/

Lưu ý:

 • Những thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo và nội dung pháp luật có thể sửa đổi theo thời gian.
 • Quý khách liên hệ ngay SBLAW để nhận được tư vấn chi tiết và cập nhật các quy định mới nhất hiện nay. HOTLINE: 0904 340 664

Thời hạn bảo hộ quyền tác giả

Tổng kết lại thì thời hạn bảo hộ quyền tác giả được quy định như sau:

 1. Quyền nhân thân quy định tại các khoản 1, 2 và 4 Điều 19 của Luật Sở hữu trí tuệ được bảo hộ vô thời hạn.
 2. Quyền nhân thân quy định tại khoản 3 Điều 19 và quyền tài sản quy định tại Điều 20 của Luật Sở hữu trí tuệ có thời hạn bảo hộ như sau:
 1. Tác phẩm điện ảnh, nhiếp ảnh, sân khấu, mỹ thuật ứng dụng, tác phẩm khuyết danh có thời hạn bảo hộ là năm mươi năm, kể từ khi tác phẩm được công bố lần đầu tiên. Trong thời hạn năm mươi năm, kể từ khi tác phẩm điện ảnh, tác phẩm sân khấu được định hình, nếu tác phẩm chưa được công bố thì thời hạn được tính từ khi tác phẩm được định hình; đối với tác phẩm khuyết danh, khi các thông tin về tác giả được xuất hiện thì thời hạn bảo hộ được tính theo quy định tại điểm b khoản này;
 2. Tác phẩm không thuộc loại hình quy định tại điểm a khoản này có thời hạn bảo hộ là suốt cuộc đời tác giả và năm mươi năm tiếp theo năm tác giả chết; trong trường hợp tác phẩm có đồng tác giả thì thời hạn bảo hộ chấm dứt vào năm thứ năm mươi sau năm đồng tác giả cuối cùng chết;
 3. Thời hạn bảo hộ quy định tại điểm a và điểm b khoản này chấm dứt vào thời điểm 24 giờ ngày 31 tháng 12 của năm chấm dứt thời hạn bảo hộ quyền tác giả.

Tham khảo thêm >> Dịch vụ đăng ký bản quyền tác giả

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan