Điều 25 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 (sửa đổi 2022) quy định gì?

Nội dung bài viết

Trong hệ thống pháp luật Việt Nam, Luật Sở hữu trí tuệ 2005 (sửa đổi 2022) là văn bản quy phạm pháp luật có tính chất nền tảng, đặt nền tảng cho việc bảo hộ và quản lý các đối tượng sở hữu trí tuệ trên toàn quốc. Trong số các điều khoản quan trọng của Luật, Điều 25 Luật sở hữu trí tuệ  quy định về quyền công bố tác phẩm, một nội dung cốt lõi trong lĩnh vực quyền tác giả.

Điều 25 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 (sửa đổi 2022) quy định gì?

Điều 25 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 (sửa đổi 2022) quy định về Quyền công bố tác phẩm như sau:

Quyền công bố tác phẩm bao gồm:

 • Quyết định công bố hoặc không công bố tác phẩm của mình.
 • Quyền lựa chọn thời điểm, phương thức và điều kiện công bố tác phẩm.
 • Quyền cấm người khác công bố tác phẩm của mình mà không được sự đồng ý.
Điều 25 Luật Sở hữu trí tuệ 2005
Điều 25 Luật Sở hữu trí tuệ 2005

Tác giả có quyền công bố tác phẩm dưới các hình thức sau:

 • Xuất bản tác phẩm dưới dạng sách, báo, tạp chí, hoặc các ấn phẩm khác.
 • Biểu diễn tác phẩm trước công chúng.
 • Phát hành tác phẩm qua hệ thống truyền thông.
 • Triển lãm tác phẩm mỹ thuật, kiến trúc.
 • Chiếu phim, ghi hình, ghi âm tác phẩm.
 • Truyền thông tác phẩm qua mạng.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm ý kiến của luật sư để được tư vấn cụ thể về quyền công bố tác phẩm theo Điều 25 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 (sửa đổi 2022). Bạn nên tham khảo văn bản pháp luật chính thức dưới đây

Tham khảo thêm >> Luật Sở hữu trí tuệ 2005 số 50/2005/QH11

Các trường hợp ngoại lệ với điều 25 Luật sở hữu trí tuệ

Ngoài ra, Điều 25 còn quy định về một số trường hợp ngoại lệ đối với quyền công bố tác phẩm, bao gồm:

 • Tác phẩm được công bố theo quy định của pháp luật: Ví dụ, tác phẩm được công bố trong các phiên tòa, các cuộc họp của cơ quan nhà nước, hoặc các văn bản pháp luật.
 • Tác phẩm được công bố theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền: Ví dụ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu công bố tác phẩm để bảo vệ an ninh, quốc phòng, trật tự an toàn xã hội, sức khỏe cộng đồng, hoặc vì mục đích giáo dục, nghiên cứu khoa học.
 • Tác phẩm được công bố theo hợp đồng: Ví dụ, tác giả ký hợp đồng với nhà xuất bản để xuất bản tác phẩm của mình.

Tóm lại, Điều 25 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 (sửa đổi 2022) quy định về quyền công bố tác phẩm, một quyền quan trọng của tác giả. Việc thực thi hiệu quả quyền công bố tác phẩm sẽ góp phần bảo vệ quyền lợi hợp pháp của tác giả, đồng thời khuyến khích sáng tạo và đổi mới trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật và khoa học kỹ thuật. Liên hệ ngay SBLAW để nhận được tư vấn từ các chuyên gia sở hữu trí tuệ hiện nay.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan