Trình tự, thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề Quản tài viên.

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Tôi là Thu hiện tại đang làm kiểm toán viên. Hiện tại tôi muốn hành nghề Quản tài viên. Xin hỏi trình tự thủ tục để tôi được cấp chứng chỉ hành nghề Quản tài viên như thế nào?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Khoản 1, 2 Điều 12 Luật phá sản 2014 quy định về điều kiện để hành nghề Quản tài viên:

1. Những người sau đây được cấp chứng chỉ hành nghề Quản tài viên:

a) Luật sư;

b) Kiểm toán viên;

c) Người có trình độ cử nhân luật, kinh tế, kế toán, tài chính, ngân hàng và có kinh nghiệm 05 năm trở lên về lĩnh vực được đào tạo.

2. Điều kiện được hành nghề Quản tài viên:

a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;

b) Có phẩm chất đạo đức tốt, có ý thức trách nhiệm, liêm khiết, trung thực, khách quan;

c) Có chứng chỉ hành nghề Quản tài viên

Bạn là kiểm toán viên thì bạn sẽ được cấp chứng chỉ hành nghề Quản tài viên.

Trình tự thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề Quản tài viên:

Căn cứ vào Nghị định 22/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của luật phá sản về quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản:

Hồ sơ gồm:

- Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề Quản tài viên theo mẫu TP-QTV-01 ban hành kèm theo Nghị định này;

- Bản chụp Chứng chỉ kiểm toán viên đối với kiểm toán viên;

- Giấy tờ chứng minh có ít nhất 05 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực được đào tạo có xác nhận của cơ quan, tổ chức nơi người có trình độ cử nhân luật, kinh tế, kế toán, tài chính, ngân hàng làm việc;

- 2 ảnh màu cỡ 3cm x 4cm.

Trong trường hợp cần thiết, Bộ Tư pháp yêu cầu người đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề Quản tài viên nộp Phiếu lý lịch tư pháp.

Bạn là người đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề Quản tài viên thì bạn phải gửi 01 bộ hồ sơ theo đường bưu điện hoặc trực tiếp đến Bộ Tư pháp và nộp lệ phí theo quy định của pháp luật.

Trường hợp bạn nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ Tư pháp thì xuất trình bản chính bản chụp Chứng chỉ kiểm toán viên đối với kiểm toán viên để đối chiếu.

Trường hợp người đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề Quản tài viên gửi hồ sơ qua đường bưu điện đến Bộ Tư pháp khi có yêu cầu thì xuất trình bản chính bản chụp Chứng chỉ kiểm toán viên đối với kiểm toán viên

- Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Tư pháp có trách nhiệm cấp chứng chỉ hành nghề Quản tài viên cho người đề nghị theo mẫu TP-QTV-08 ban hành kèm theo Nghị định này; trong trường hợp từ chối phải thông báo lý do bằng văn bản.

Người bị từ chối cấp chứng chỉ hành nghề Quản tài viên có quyền khiếu nại, khởi kiện theo quy định của pháp luật.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan