Tham gia hỗ trợ chủ nợ trong thủ tục phá sản

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Chào Luật sư, Năm 2018 công ty chúng tôi có ký 2 hợp đồng cung cấp dịch vụ phân phối và phát sóng truyền hình cho công ty X có giá trị là: 3.321.964.800 VNĐ. Chúng tôi đã cung cấp đầy đủ dịch vụ như hợp đồng, đã xuất hóa đơn.

Tuy nhiên đến nay công ty X chưa thanh toán bất cứ khoản tiền nào từ 2 hợp đồng này. Chúng tôi đã nhiều lần yêu cầu nhưng vẫn không được thanh toán, và lần cuối cùng thì chúng tôi nhận được thông tin từ phía Công ty X là Công ty X không có khả năng thanh toán và đang tiến hành các thủ tục phá sản tại Tòa án Nhân dân Tp. Hồ Chí Minh. Nhờ Luật sư hỗ trợ tư vấn để chúng tôi nhận lại được số tiền mà công ty X còn đang nợ chúng tôi tươn g ứng với tài sản mà công ty thanh lý trong quá trình thực hiện thủ tục phá sản

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn ("Khách hàng"), chúng tôi xin tư vấn như sau:

1. Phạm vi dịch vụ:

Theo chúng tôi hiểu, Khách hàng đang có nhu cầu tham gia vào thủ tục phá sản đối với Công ty X để được thanh toán phần nghĩa vụ là 3.321.964.800 tương ứng với 2 Hợp đồng đã ký giữa Khách hàng và Công ty X Do vậy, SB Law sẽ tiến hành cung cấp dịch vụ pháp lý cho khách hàng liên quan đến các nội dung sau:

  • Soạn thảo các văn bản, tài liệu, hồ sơ, giấy tờ cần thiết để bổ sung Khách hàng vào danh sách chủ nợ trong thủ tục phá sản đối với Công ty X.
  • Đại diện cho Khách hàng để làm việc với Tòa án Nhân dân TP. Hồ Chí Minh và các cơ quan có liên quan trong việc thu thập, nộp, đệ trình các văn bản, tài liệu, hồ sơ, giấy tờ cần thiết để bổ sung Khách hàng vào danh sách chủ nợ trong thủ tục phá sản đối với Công ty X.
  • Đại diện cho Khách hàng tham gia vào Hội nghị chủ nợ.
  • Đại diện cho Khách hàng tham gia vào các thủ tục còn lại cho đến khi kết thúc thủ tục phá sản đối với Công ty X.

2. Thời gian thực hiện:

Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ thời điểm ký kết hợp đồng dịch vụ giữa SB Law và Khách hàng và SB Law đã nhận được khoản thanh toán phí dịch vụ đợt đầu tiên cũng như các thông tin và tài liệu cần thiết từ Khách hàng, SB Law sẽ thay mặt Khách hàng thực hiện thủ tục bổ sung Khách hàng vào danh sách chủ nợ.

3. Phí dịch vụ

Phí dịch vụ cho việc thực hiện các công việc nêu trên sẽ là: 90.000.000 VNĐ (Chín mươi triệu đồng). Phí dịch vụ chưa bao gồm 10% VAT, chi phí đi lại, ăn ở của Luật sư trong trường hợp phải làm việc ngoài phạm vi TP. Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh và các chi phí phát sinh khác nhân danh khách hàng (nếu có).

 

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan