Công ty phá sản nhưng không có đủ tiền trả lương cho người lao động thì phải làm sao?

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Tôi là Hợp. Qúy công ty cho tôi hỏi: Khi doanh nghiệp phá sản đã thực hiện trả nợ theo thứ tự ưu tiên nhưng khoản nợ người lao động tiền lương, trợ cấp thôi việc mất việc vẫn không có đủ tiền để trả thì phải làm sao? Người lao động có bị mất số tiền này không?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Điều 110 Luật phá sản năm 2014 có quy định về nghĩa vụ về tài sản sau khi có quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản:

"1. Quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản quy định tại các điều 105, 106 và 107 của Luật này không miễn trừ nghĩa vụ về tài sản của chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh của công ty hợp danh đối với chủ nợ chưa được thanh toán nợ, trừ trường hợp người tham gia thủ tục phá sản có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác.

2. Nghĩa vụ về tài sản phát sinh sau khi có quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản được giải quyết theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan”.

Nghĩa vụ về việc thanh toán các khoản nợ doanh nghiệp sẽ phải thực hiện sau khi có quyết định tuyên bố doanh nghiệp phá sản.

Do thông tin bạn cung cấp chưa đầy đủ đây là loại hình doanh nghiệp nào, nên chúng tôi xin tư vấn cho bạn 2 trường hợp như sau:

*Trường hợp 1: Nếu doanh nghiệp phá sản là doanh nghiệp tư nhân hay công ty hợp danh, thì việc công ty có khoản nợ với bất cứ ai thì chủ doanh nghiệp tư nhân hoặc thành viên hợp danh của công ty hợp danh phải chịu trách nhiệm hoàn trả lại hết khoản nợ với trách nhiệm vô hạn. Bởi vì bản chất của chủ doanh nghiệp tư nhân và thành viên hợp danh là chịu trách nhiệm vô hạn. Khi đó, bạn là người lao động thì họ vẫn phải có trách nhiệm thanh toán đầy đủ tiền lương cho bạn.

*Trường hợp 2: Nếu doanh nghiệp bạn không phải là doanh nghiệp tư nhân hay công ty hợp danh thì khi doanh nghiệp phá sản, doanh nghiệp của bạn chỉ chịu trách nhiệm hữu hạn khi thanh toán các khoản nợ và sẽ thanh toán theo thứ tự ưu tiên như sau:

- Chi phí phá sản;

- Khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với người lao động, quyền lợi khác theo hợp đồng lao động và thỏa ước lao động tập thể đã ký kết;

- Khoản nợ phát sinh sau khi mở thủ tục phá sản nhằm mục đích phục hồi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã;

- Nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước; khoản nợ không có bảo đảm phải trả cho chủ nợ trong danh sách chủ nợ; khoản nợ có bảo đảm chưa được thanh toán do giá trị tài sản bảo đảm không đủ thanh toán nợ.

Như thông tin bạn cung cấp, doanh nghiệp của bạn đã thanh toán các khoản nợ theo thứ tự ưu tiên, Nhưng khi thanh toán các khoản nợ cho người lao động thì không đủ để thanh toán: Nếu như sau khi trả xong chi phí phá sản, mà doanh nghiệp của bạn không còn để thanh toán tiền lương, thì trong trường hợp này bạn sẽ không được nhận bất cứ khoản nào. Trong trường hợp còn nhưng không đủ để chia cho người lao động, thì sẽ thực hiện Khoản 3 Điều 54 Luật phá sản năm 2014: "Nếu giá trị tài sản không đủ để thanh toán theo quy định tại khoản 1 Điều này thì từng đối tượng cùng một thứ tự ưu tiên được thanh toán theo tỷ lệ phần trăm tương ứng với số nợ”. Khi đó, trong cùng một thứ tự ưu tiên, bạn vẫn được thanh toán theo tỷ lệ phần trăm. Đây là một trong một số rủi ro mà người lao động gặp phải khi doanh nghiệp phá sản và không có đủ khả năng thanh toán các khoản nợ.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan