Giải quyết phá sản trước khi Luật Phá sản năm 2014 có hiệu lực như thế nào?

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Tôi xin hỏi vụ phá sản kéo dài nhiều năm rồi (từ năm 2007 đến nay). Khi đó vẫn đang áp dụng Luật phá sản 2004, nhưng giờ thì Luật đó đã hết hiệu lực mà đang áp dụng Luật phá sản 2014. Vậy tổ thanh lý tài sản được thành lập từ trước (khi mà đang áp dụng luật phá sản 2004) đến nay có còn chức năng nhiệm vụ tiếp tục giải quyết vụ án không? hay là quản tài viên (theo Luật phá sản 2014) mới có chức năng nhiệm vụ này?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Theo quy định tại điều 28 Nghị định 22/2015/NĐ-CP

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phá sản về Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản

Điều 28. Điều khoản chuyển tiếp

1. Đối với yêu cầu mở thủ tục phá sản đã được Tòa án nhân dân thụ lý trước ngày 01 tháng 01 năm 2015 mà đã thành lập Tổ quản lý, thanh lý tài sản theo quy định của Luật Phá sản số 21/2004/QH11, nếu đến ngày 01 tháng 01 năm 2015 mà Tổ quản lý, thanh lý tài sản chưa thực hiện xong nhiệm vụ, quyền hạn của mình thì Tổ quản lý, thanh lý tài sản tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đối với vụ việc phá sản đó.

Trường hợp Thẩm phán tiến hành thủ tục phá sản chỉ định được Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản theo quy định của Luật Phá sản số 51/2014/QH13 và Nghị định này đối với yêu cầu mở thủ tục phá sản nêu trên thì Tổ quản lý, thanh lý tài sản chấm dứt hoạt động và bị giải thể theo quy định của Luật Phá sản số 21/2004/QH11. Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản tiếp tục thực hiện nhiệm vụ quản lý, thanh lý tài sản đối với vụ việc phá sản đó, trừ phần công việc mà Tổ quản lý, thanh lý tài sản đã thực hiện trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Luật Phá sản số 21/2004/QH11. Kết quả công việc do Tổ quản lý, thanh lý tài sản thực hiện được công nhận và có giá trị sử dụng theo quy định của Luật Phá sản số 51/2014/QH13.

Như vậy, trong vụ việc của bạn Tổ quản lý, thanh lý tài sản đang thực hiện thủ tục phá sản có thể tiếp tục thực hiện nhiệm vụ với vụ việc phá sản đó, trường hợp thẩm phán tiến hành thủ tục phá sản chỉ định được quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản thì Tổ quản lý, thanh lý tài sản chấm dứt hoạt động và bị giải thể theo quy định của Luật phá sản số 21/2004/QH11.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan