Khi công ty phá sản, tài sản của công ty sẽ được xử lý như thế nào?

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Tôi đang làm kế toán cho công ty TNHH, ở Hà Nội. Vì nợ nần quá nên có lẽ công ty tôi sắp phá sản. Vậy tôi xin hỏi tài sản của công ty tôi sẽ được phân chia như thế nào?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Thứ nhất, Doanh nghiệp bị tuyên bố phá sản:

Luật Phá sản năm 2014 đã quy định cụ thể các trường hợp doanh nghiệp bị tuyên bố phá sản. Theo đó,

một doanh nghiệp bị tuyên bố phá sản khi:

– Doanh nghiệp không còn tài sản để thanh toán lệ phí nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản hay chi phí phá sản.

– Hội nghị chủ nợ đã được hoãn nhưng khi triệu tập lại vẫn không đáp ứng điều kiện theo quy định;

– Hội nghị chủ nợ không thông qua được nghị quyết trong lần họp đầu hay không tổ chức lại được hội nghị chủ nợ để thông qua phương án phục hồi hoạt động kinh doanh hay không thông qua được nghị quyết về phương án này,

– Hoặc doanh nghiệp không xây dựng được phương án phục hồi hoạt động kinh doanh trong thời hạn quy định, không thực hiện được phương án phục hồi hoạt động kinh doanh hoặc vẫn mất khả năng thanh toán khi hết thời hạn thực hiện phương án phục hồi hoạt động kinh doanh.

Thứ hai, Tài sản của công ty sẽ được xử lý như thế nào sau khi công ty phá sản?

Điều 54 Luật phá sản 2014 đã quy định cụ thể thứ tự phân chia tài sản của công ty sau khi phá sản. Cụ thể,

Trường hợp Thẩm phán ra quyết định tuyên bố phá sản thì tài sản của công ty bạn được phân chia theo thứ tự sau:

a) Chi phí phá sản;

b) Khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với người lao động, quyền lợi khác theo hợp đồng lao động và thoả ước lao động tập thể đã ký kết;

c) Khoản nợ phát sinh sau khi mở thủ tục phá sản nhằm mục đích phục hồi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã;

d) Nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước; khoản nợ không có bảo đảm phải trả cho chủ nợ trong danh sách chủ nợ; khoản nợ có bảo đảm chưa được thanh toán do giá trị tài sản bảo đảm không đủ thanh toán nợ.

Trong trường hợp giá trị tài sản của công ty sau khi đã thanh toán đủ các khoản quy định tại khoản 1 Điều này mà vẫn còn thì phần còn lại này thuộc về:

-Chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nếu công ty bạn là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;

– Thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên nếu công ty bạn là công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.

Còn nếu giá trị tài sản không đủ để thanh toán theo quy định tại khoản 1 Điều 54 Luật Phá sản 2014 thì từng đối tượng cùng một thứ tự ưu tiên được thanh toán theo tỷ lệ phần trăm tương ứng với số nợ.

Như vậy, đối với công ty của bạn, sau khi Toà án ra quyết định tuyên bố công ty bạn phá sản thì tài sản của công ty bạn sẽ được xử lý theo thứ tự trên.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan