Bị kết án cải tạo không giam giữ có bị thu hồi giấy chứng nhận hành nghề Quản tài viên không?

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Tôi đã được cấp chứng chỉ hành nghề Quản tài viên. Do 1 lần bức xúc tôi đã gây thương tích cho 1 người ở mức 20%. Người đó hiện tại đang làm đơn để kiện tôi. Xin hỏi nếu tôi bị Tòa án kết tội và chịu phạt cải tạo không giam giữ thì tôi còn có bị thu hồi chứng chỉ hành nghề quản tài viên không?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Điều 15 Luật Phá sản 2014 quy định về trường hợp bị thu hồi chứng chỉ hành nghề Quản tài viên:

“1. Người đã được cấp chứng chỉ hành nghề Quản tài viên mà thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị thu hồi chứng chỉ hành nghề Quản tài viên:

a) Là cán bộ, công chức, viên chức; sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân;

b) Bị kết án và bản án đã có hiệu lực pháp luật;

c) Bị thu hồi chứng chỉ hành nghề luật sư, kiểm toán viên;

d) Bị thay đổi theo quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 46 của Luật này trong hai vụ việc phá sản trở lên.

2. Chính phủ quy định chi tiết việc thu hồi chứng chỉ hành nghề Quản tài viên”.

Căn cứ vào quy định của pháp luật, nếu bạn bị Tòa án kết án và bản án có hiệu lực pháp luật thì bạn sẽ bị thu hồi chứng chỉ hành nghề Quản tài viên. Việc thu hồi không phụ thuộc vào mức độ nặng hay nhẹ của bản án.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan