Cá nhân được hành nghề quản lý thanh lý tài sản là ai?

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Tôi là Nhung. Hiện tại công ty tôi đang trong quá trình giải quyết phá sản. Quý công ty cho tôi hỏi những cá nhân nào được quản lý, thanh lý tài sản trong quá trình giải quyết phá sản?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Điều 11 Luật Phá sản 2014 quy định:

“Cá nhân, doanh nghiệp hành nghề quản lý, thanh lý tài sản

Cá nhân, doanh nghiệp được hành nghề quản lý, thanh lý tài sản trong quá trình giải quyết phá sản gồm:

1. Quản tài viên;

2. Doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản.”

Cá nhân là quản tài viên sẽ được hành nghề quản lý, thanh lý tài sản trong quá trình giải quyết phá sản.

Lưu ý: Thành viên hợp danh của công ty hợp danh quản lý, thanh lý tài sản là Quản tài viên không được đồng thời làm chủ doanh nghiệp tư nhân hoặc thành viên hợp danh của công ty hợp danh hành nghề quản lý, thanh lý tài sản khác để hành nghề quản lý, thanh lý tài sản, trừ trường hợp được sự nhất trí của các thành viên hợp danh còn lại.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan