Doanh nghiệp đã phá sản, còn được sử dụng tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp đó không?

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Công ty mình có trụ sở tại Hà Nội. Công ty mình có lập một số tài khoản ở các ngân hàng. Mình muốn hỏi: Trường hợp khi công ty mình phá sản, mình có được sử dụng các tài khoản tại các ngân hàng trên thanh toán, chi trả, chuyển khoản cho người khác không?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau để bạn tham khảo:

Theo Điều 73 Luật Phá sản năm 2014 quy định về Nghĩa vụ của ngân hàng nơi doanh nghiệp, hợp tác xã có tài khoản.

“Kể từ ngày Tòa án nhân dân ra quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản, nghiêm cấm ngân hàng mà doanh nghiệp, hợp tác xã bị tuyên bố phá sản có tài khoản thực hiện việc thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp, hợp tác xã bị tuyên bố phá sản, trừ trường hợp có sự đồng ý bằng văn bản của Tòa án nhân dân hoặc cơ quan thi hành án dân sự”.

Theo quy định trên, sau khi phá sản, bạn không được sử dụng các tài khoản tại các ngân hàng trên thanh toán, chi trả, chuyển khoản cho người khác.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan