Những quy định đối với ngành, nghề mà pháp luật về đầu tư và pháp luật có liên quan quy định có chứng chỉ hành nghề? Th1213

Những quy định đối với ngành, nghề mà pháp luật về đầu tư và pháp luật có liên quan quy định có chứng chỉ hành nghề?

1.Khoản 2 Điều 7 của Luật Doanh nghiệp quy định doanh nghiệp chỉ được kinh doanh khi có đủ đi...

Xem thêm
Đối với những ngành nghề, lĩnh vực quy định phải có giấy phép kinh doanh thì nhà đầu tư phải xin phép kinh doanh trước hay sau khi được cấp giấy Chứng nhận đầu tư? Th1213

Đối với những ngành nghề, lĩnh vực quy định phải có giấy phép kinh doanh thì nhà đầu tư phải xin phép kinh doanh trước hay sau khi được cấp giấy Chứng nhận đầu tư?

Giấy phép kinh doanh là văn bản chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm q...

Xem thêm

Luật Đầu tư nước ngoài đã hết hiệu lực. Nghị định 06 trên có còn hiệu lực không?

Việc hợp tác  trong lĩnh vực giáo dục hiện nay được thực hiện theo cam kết của Việt Nam khi...

Xem thêm
Hoạt động xây dựng trụ sở dạy học của Trường (đã được thành lập) có phải là phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo không? Có phải thực hiện thủ tục thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư không? Th1213

Hoạt động xây dựng trụ sở dạy học của Trường (đã được thành lập) có phải là phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo không? Có phải thực hiện thủ tục thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư không?

Theo quy định tại Điều 29, Luật Đầu Tư về lĩnh vực đầu tư có ...

Xem thêm
Trường hợp điều kiện đầu tư quy định tại các văn bản trong nước mở hơn so với cam kết quốc tế thì nhà đầu tư có được áp dụng các quy định của pháp luật trong nước không? Th1213

Trường hợp điều kiện đầu tư quy định tại các văn bản trong nước mở hơn so với cam kết quốc tế thì nhà đầu tư có được áp dụng các quy định của pháp luật trong nước không?

Theo quy định của Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 Khoản 2, Điều...

Xem thêm

Chat Zalo: 0904340664