Chuyển nhượng sở hữu Nhãn hiệu

Nội dung bài viết

Chủ sở hữu Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu có thể tiến hành chuyển nhượng quyền sở hữu nhãn hiệu.

Sau khi chuyển giao quyền sở hữu nhãn hiệu, chủ sở hữu Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu sẽ chấm dứt mọi quyền lợi đối với nhãn hiệu.

Thủ tục ghi nhận chuyển nhượng nhãn hiệu như sau:

Chuyển quyền sở hữu giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

Đối tượng Quyền sở hữu toàn bộ đối với thương hiệu đã được bảo hộ cho nhóm sản phẩm/dịch vụ cụ thể. Bên chuyển quyền chấm dứt mọi quyền của mình đối với nhãn hiệu đã chuyển nhượng
Hồ sơ cần thiết

- Tờ khai (Theo hướng dẫn của SBLAW)

-Hợp đồng chuyển quyền sở hữu nhãn hiệu (Theo hướng dẫn của SBLAW)

- Giấy ủy quyền (Theo hướng dẫn của SBLAW)

-Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu (bản gốc) (Theo hướng dẫn của SBLAW)

Thời gian thực hiện chuyển nhượng nhãn hiệu

3-4 tháng

Lưu ý

Nhãn hiệu đã đăng ký nếu trùng với tên doanh nghiệp của chủ đơn thì không được chuyển quyền sở hữu hoặc phải tiến hành thêm các bước bổ sung

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan