Tư vấn điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư.

Nội dung bài viết

Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đầu tư, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài khi điều chỉnh khi điều chỉnh dự án đầu tư liên quan đến mục tiêu, quy mô, địa điểm, hình thức, vốn và thời hạn thực hiện dự án đầu tư, nhà đầu tư phải làm thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư.

SBLAW với kinh nghiệm tư vấn đầu tư nhiều năm, sẽ hỗ trợ khách hàng trong việc thực hiện điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư một cách có hiệu quả.

Chúng tôi sẽ xem xét lại toàn bộ quá trình thực hiện dự án đầu tư, đưa ra những khuyến nghị cho nhà đầu tư để đảm bảo hoạt động xin điều chỉnh được diễn ra đúng quy định của pháp luật và dự án đảm bảo sau khi được điều chỉnh hoạt động hiệu quả.

Hop-tu-van-dieu-chinh-du-an-dau-tu

 

Luật sư của SBLAW họp tư vấn điều chỉnh dự án đầu tư

Các công việc của luật sư SBLAW.

  • Tư vấn cho nhà đầu tư thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư
  • Giúp nhà đầu tư soạn thảo hồ sơ pháp lý;
  • Đại diện theo ủy quyền của nhà đầu tư thực hiện các thủ tục để điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
  • Theo dõi tiến trình thụ lý hồ sơ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, làm việc và giải trình với các cơ quan cấp phép về các vấn đề liên quan đến hồ sơ để được điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư.
  • Hỗ trợ các vấn đề pháp lý cho nhà đầu tư phát sinh trong quá trình hoạt động tại Việt Nam.
0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan