Công bố sản phẩm mỹ phẩm

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Chúng tôi là doanh nghiệp nhập khẩu mỹ phẩm và muốn công bố sản phẩm mỹ phẩm tại Việt Nam, đề nghị SBLAW tư vấn.

Trả lời: Chúng tôi tư vấn về thủ tục công bố mỹ phẩm như sau:

Hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm tại việt nam

1.Các tài liệu cần chuẩn bị

Stt

Tài liệu

Số lượng

Người chịu trách nhiệm

1

Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

- Thông tin sản phẩm;

- Thông tin về nhà sản xuất/đóng gói;

-Thông tin về tổ chức/cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm mỹ phẩm ra thị trường;

- Thông tin về người đại diện cho Công ty tại đại phường;

- Thông tin về công ty nhập khẩu;

- Danh sách thành phần;

- Cam kết

(06 bản / sản phẩm)

SBLAW soạn thảo

2

Đăng ký kinh doanh (Có chức năng kinh doanh/sản xuất mỹ phẩm) hoặc giấy phép đầu tư của tổ chức, cá nhân đứng tên trên hồ hơ đăng ký công bố sản phẩm mỹ phẩm01 bản sao chứng thựcNhà Đăng ký cung cấp

3

Đĩa mềm các dữ liệu công bố cụ thể là các nội dung trong Phiếu công bố mỹ phẩm.01đĩa mềm/01 sản phẩmNhà Đăng ký cung cấp

4

Giấy ủy quyền của Nhà sản xuất (theo mẫu)01 bản gốcNhà Đăng ký cung cấp

2. Thời gian

2.1. Thời gian chuẩn bị hồ sơ:

-Kiểm tra danh mục tài liệu trong hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm: 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được tài liệu do khách hàng chuyển giao;

-Soạn thảo và chuẩn hóa hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ do khách hàng chuyển giao.

Ghi chú:

-Thời gian chuẩn bị hồ sơ có thể kéo dài phụ thuộc vào số lượng hồ sơ công bố tiêu chuẩn sản phẩm mỹ phẩm theo yêu cầu;

-Chỉ khi nhận được đầy đủ tài liệu trong hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm theo danh mục trên chúng tôi mới tiến hành các thủ tục đăng ký công bố sản phẩm mỹ phẩm tại Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế.

2.2. Thực hiện thủ tục công bố sản phẩm mỹ phẩm tại Cục Quản lý Dược Việt Nam

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm, Cục Quản lý Dược Việt Nam có trách nhiệm ban hành số tiếp nhận công bố.

Sau khi có số tiếp nhận công bố sản phẩm mỹ phẩm, sản phẩm được tự do lưu hành trên lãnh thổ Việt Nam.

3. Thời gian hiệu lực của số tiếp nhận công bố tiêu chuẩn chất lượng mỹ phẩm

Số tiếp nhận hồ sơ công bố tiêu chuẩn chất lượng mỹ phẩm có giá trị 03 năm. Các tổ chức, cá nhân phải tiến hành công bố lại ít nhất 01 tháng trước khi số tiếp nhận hồ sơ hết hạn và phải nộp lệ phí theo quy định

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan