Điểm mới tại Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP)

Nội dung bài viết

Tại Chương trình kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV, chiều 18/6, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) đã được thông qua với 92,75% đại biểu bấm nút tán thành. Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) gồm 11 chương và 101 điềuquy định về hoạt động đầu tư theo phương thức đối tác công tư, hoạt động quản lý nhà nước và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động đầu tư theo phương thức đối tác công tư.

Luật PPP được xây dựng nhằm tạo hành lang pháp lý đủ mạnh để bảo đảm các bên tham gia thực hiện đúng nghĩa vụ hợp đồng, ổn định lâu dài trong thời hạn hợp đồng dự án PPP. Quy định này cũng là tuyên bố chung, thể hiện cam kết của Nhà nước về mặt pháp lý đối với các nhà đầu tư trong và ngoài nước, tạo sự yên tâm cho nhà đầu
tư khi tham gia cùng Nhà nước đầu tư vào các dự án PPP. Luật PPP có nhiều nội dung mới. Luật PPP đã rút gọn các lĩnh vực để tập trung đầu tư 5 lĩnh vực thiết yếu: Giao thông; lưới điện, nhà máy điện; thủy lợi, cung cấp nước sạch, thoát nước, xử lý nước thải, chất thải; y tế, giáo dục-đào tạo; hạ tầng công nghệ thông tin.

Về quy mô đầu tư, nhằm tập trung nguồn lực, tránh dàn trải, Luật PPP quy định thực hiện đầu tư PPP đối với dự án có tổng mức đầu tư từ 200 tỷ đồng, trừ dự án ở địa bàn có điều kiện kinh tế-xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn hoặc trong lĩnh vực y tế, giáo dục-đào tạo (từ 100 tỷ đồng). Khác với quy định trước đây, dự án PPP phân loại theo pháp luật đầu tư công, Luật PPP quy định việc phân loại dự án gắn với thẩm quyền quyết định chủ
trương đầu tư (Quốc hội; Thủ tướng Chính phủ; Bộ trưởng, người đứng đầu cơ quan Trung ương và Hội đồng nhân dân cấp tỉnh).

Luật PPP quy định 3 cấp Hội đồng thẩm định (nhà nước, liên ngành và cơ sở) dự án PPP tương ứng 3 cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án PPP để đảm bảo tính chặt chẽ, hiệu quả và khả thi trước khi dự án PPP đưa ra thị trường, thu hút đầu tư. Về vốn nhà nước trong dự án PPP, Luật quy định rõ vốn nhà nước trong dự án PPP và phương án quản lý từng hình thức hỗ trợ, tham gia vốn nhà nước. Đặc biệt, trong Luật quy định hạn mức tham gia trong dự án PPP không quá 50% tổng mức đầu tư của dự án.

Luật PPP quy định tích hợp nội dung lựa chọn nhà đầu tư (trước đây trong Luật Đấu thầu), bảo đảm tính thống nhất, chỉnh thể và tính liên tục của quy trình thực hiện một dự án PPP. Về cơ chế chia sẻ phần tăng, giảm doanh thu, Luật PPP quy định cơ chế chia sẻ tăng (doanh thu tăng trên 125%), giảm (doanh thu giảm dưới 75%) doanh thu để giảm thiểu rủi ro cho dự án PPP, đặc biệt các rủi ro do những thay đổi từ phía Nhà nước. Đây được đánh giá là một cơ chế mới, rất quan trọng. Bên cạnh kênh huy động vốn truyền thống từ ngân hàng, Luật PPP cho phép doanh nghiệp dự án PPP được phát hành trái phiếu doanh nghiệp để huy động vốn thực hiện dự án PPP.

Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2021

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan