CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỞ HỮU ĐẤT TẠI VIỆT NAM

Nội dung bài viết

Em có một câu hỏi nhanh về việc quyền chuyển nhượng đất. Hiện tại, em đang ở nước ngoài, hiện tại không thể về nước. Tuy nhiên do gia đình em đang gặp khó khăn nên em muốn chuyển nhượng quyền sở hữu đất tại Việt Nam cho người khác, cho em hỏi có phương pháp nào có thể hoàn thành chuyển nhượng mà không cần phải về nước không?

CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỞ HỮU ĐẤT
CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỞ HỮU ĐẤT

Trả lời

Theo thông tin bạn cung cấp bạn muốn chuyển nhượng quyền sở hữu đất tại Việt Nam cho gia đình, nghĩa là bạn đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (căn cứ khoản 1 Điều 167 Luật đất đai 2013). Như vậy, bạn là người sử dụng đất hợp pháp thì bạn sẽ được thực hiện quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho người khác.

Trong trường hợp bạn đang ở nước ngoài muốn chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại Việt Nam, bạn có thể lập Hợp đồng ủy quyền (Điều 562 Bộ luật Dân sự 2015)  cho một người ở Việt Nam (sau đây gọi tắt là “Bên được ủy quyền”). Đồng thời, người được bạn ủy quyền sẽ thay mặt và nhân danh cho bạn thực hiện thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Để có thể thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến giao dịch bất động sản, Hợp đồng ủy quyền phải công chứng mới có giá trị sử dụng. Tuy nhiên, do bạn đang ở nước ngoài nên không thể cùng Bên được ủy quyền đến một tổ chức hành nghề công chứng để ký kết Hợp đồng ủy quyền. Vì vậy, ban có thể thực hiện theo cách thức sau:

Bước 1: Bạn có thể lập Hợp đồng ủy quyền và công chứng Hợp đồng ủy quyền tại cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan đại diện lãnh sự của Việt Nam tại nước ngoài (nơi bạn sinh sống), (khoản 1 Điều 78 Luật Công chứng 2014)

Bước 2: Bên được ủy quyền, sau khi nhận được Hợp đồng ủy quyền đã được công chứng bởi cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan đại diện lãnh sự của Việt Nam tại nước ngoài (nơi bạn sinh sống), sẽ yêu cầu tổ chức hành nghề công chứng (nơi thuận tiện) để công chứng tiếp vào bản gốc Hợp đồng ủy quyền này, hoàn tất thủ tục công chứng Hợp đồng ủy quyền.

Sau khi Bên được ủy quyền hoàn tất thủ tục công chứng Hợp đồng ủy quyền tại tổ chức hành nghề công chứng, Bên được ủy quyền có thể đại diện cho bạn để thực hiện việc ký kết hợp đồng chuyển nhượng đối với quyền sử dụng đất, cũng như thực hiện các thủ tục hành chính khác có liên quan.

Thực tế, thông thường Bên được ủy quyền sẽ chủ động liên hệ với Tổ chức hành nghề công chứng để được hướng dẫn, tư vấn và soạn thảo mẫu Hợp đồng ủy quyền để thực hiện các công việc nêu trên. Sau đó, sẽ gửi file văn bản Hợp đồng ủy quyền cho bạn ở nước ngoài để thực hiện Bước 1. Sau khi hoàn tất Bước 1, Bạn gửi Hợp đồng ủy quyền cho Bên được ủy quyền để thực hiện Bước 2, tại chính Tổ chức hành nghề công chứng đã hỗ trợ tư vấn và soạn thảo mẫu Hợp đồng ủy quyền. Sau đó, nếu có nhu cầu, Bên được ủy quyền có thể tiếp tục trao đổi với Tổ chức hành nghề công chứng để được hướng dẫn chuẩn bị các hồ sơ, giấy tờ cho việc ký kết hợp đồng chuyển nhượng.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan