Đề nghị giảm mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với doanh nghiệp

Nội dung bài viết

Ngày 27 tháng 5 năm 2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 58/2020/NĐ-CP quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.
Theo đó, các doanh nghiệp sẽ được áp dụng mức đóng thấp hơn mức đóng bình thường vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (mức 0,3% tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội thay vì mức 0,5%) nếu đáp ứng được các điều kiện bao gồm: (i) Trong vòng 03 năm tính đến thời điểm đề xuất không bị xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức phạt tiền, không bị truy cứu trách nhiệm hình sự về hành vi vi phạm pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động và bảo hiểm xã hội; (ii) Thực hiện việc báo cáo định kỳ về tai nạn lao động và báo cáo về an toàn, vệ sinh lao động chính xác, đầy đủ và đúng thời hạn trong 03 năm liền kề trước năm đề xuất; (iii) Tần suất tai nạn lao động của năm liền trước năm đề xuất phải giảm từ 15% trở lên so với tần suất tai nạn lao động trung bình của 03 năm liền kề trước năm đề xuất hoặc không để xảy ra tai nạn lao động tính từ 03 năm liền kề trước năm đề xuất.
0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan