Share on facebook
Share on email
Share on google
Share on linkedin

06 TTHC mới về dầu khí có hiệu lực từ ngày 18/02/2018

Nội dung bài viết

Ngày 10/01/2018, Bộ Công thương công bố kèm theo Quyết định số 94/QĐ-BCT 06 thủ tục hành chính (TTHC) mới ban hành lĩnh vực Dầu khí thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công Thương. Cụ thể như sau:

  1. TTHC thẩm định, phê duyệt kế hoạch thu dọn công trình
  2. TTHC thẩm định, phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch thu dọn công trình
  3. TTHC phê duyệt báo cáo hoàn thành việc thu dọn công trình
  4. TTHC chấp thuận điều chỉnh bổ sung Kế hoạch thu dọn công trình đã được phê duyệt trong trường hợp đặc biệt
  5. TTHC chấp thuận hoãn thu dọn công trình
  6. TTHC chấp thuận để lại công trình

Quyết định 94/QĐ-BCT bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18/02/2018.

 

Tư vấn pháp lý

Liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn 24/7

    Bài viết liên quan