Những điểm mới của nghị định 145/2020/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật lao động 2019

Nội dung bài viết

Ngày 14 tháng 12 năm 2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 145/2020/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều khoản về điều kiện lao động và quan hệ lao động của Bộ luật lao động 2019 (sau đây được gọi tắt là “Nghị định 145”).

Những điểm mới của nghị định 145/2020/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật lao động 2019

Nghị định 145 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/02/2021 và có một số điểm đáng chú ý nổi bật như sau:

  • Kể từ ngày 01/02/2021 người sử dụng lao động phải lập sổ quản lý lao động ở nơi đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện.
  • Người lao động ở vị trí quản lý doanh nghiệp khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đối phải báo trước 120 ngày đối với hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc hợp đồng xác định thời hạn từ 12 tháng trở lên.
  • Quy định cụ thể trình tự, thủ tục tổ chức đối thoại tại nơi làm việc.
  • Quy định thay đổi về thời gian làm việc tính hưởng phép năm từ 01/02/2021.
  • Quy định cụ thể các hành vi vị coi là quấy rối tình dục tại nơi làm việc, như là: hành vi mang tính chất thể chất gồm hành động, cử chỉ, tiếp xúc, tác động vào cơ thể mang tính tình dục hoặc gợi ý tình dục….
  • Quy định người sử dụng lao động sử dụng từ 1.000 lao động nữ trở lên thì phải lắp đặt phòng vắt, trữ sữa mẹ tại nơi làm việc.
  • Quy định lao động nữ trong thời gian hành kinh có quyền được nghỉ mỗi ngày 30 phút tính vào thời giờ làm việc, lao động nữ trong thời gian nuôi con dưới 12 tháng tuổi được nghỉ mỗi ngày 60 phút trong thời gian làm việc, và vẫn được hưởng đủ tiền lương theo hợp đồng lao.

Video tư vấn luật lao động của luật sư SBLAW

Mời các bạn xem thêm phần trả lời của luật sư SBLAW về vấn đề hợp đồng lao động theo Bộ luật lao động mới:

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan