Công bố lãi suất cho vay

Nội dung bài viết

Ngày 6 tháng 3 năm 2024, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Công văn số 1628/NHNN-CSTT nhằm thực hiện đồng bộ, có hiệu quả việc công bố lãi suất.

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các Tổ chức tín dụng như sau:

Tiếp tục thực hiện việc công bố lãi suất cho vay bình quân, chênh lệch lãi suất tiền gửi và cho vay bình quân, lãi suất cho vay các chương trình tín dụng, gói tín dụng và các loại lãi suất cho vay khác.

Tổ chức tín dụng tự chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, kịp thời, chính xác của thông tin, số liệu công bố trên trang thông tin điện tử; giải thích rõ ràng về nội dung thông tin, số liệu công bố; chủ động tiếp nhận, giải đáp và xử lý các vướng mắc từ khách hàng; có trách nhiệm thường xuyên giám sát để đảm bảo thực hiện đúng các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước.

 

Tham khảo thêm >> Khống chế mức lãi vay dưới 30%

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan