Bất cứ giao dịch nào trên môi trường điện tử đều có thể khiến người mua hàng và người bán hàng gặp rủi ro, đây chính là mặt trái của thương mại điện tử. Đặc biệt là các giao dịch TMĐT xuyên biên giới. Rất nhiều người tham gia không biết rằng hoạt động của họ không được pháp luật bảo hộ.

Untitled-1

GỬI YÊU CẦU TỚI LUẬT SƯ

Hotline: 0904 340 664 | Email: info@sblaw.vn