Tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 03 năm 2024

Nội dung bài viết

Ngày 29/02/2024, Kho bạc Nhà nước ban hành Thông báo số 1086/TB-KBNN về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 03 năm 2024 áp dụng trên phạm vi cả nước như sau:

  1. Tỷ giá hạch toán giữa đồng Việt Nam với đô la Mỹ (USD) tháng 03 năm 2024 là 1 USD = 23.978 đồng.
  2. Tỷ giá hạch toán giữa đồng Việt Nam với các ngoại tệ khác của tháng 03 năm 2024 được thực hiện theo phụ lục đính kèm công văn này.
  3. Tỷ giá hạch toán trên được áp dụng trong các nghiệp vụ:

- Quy đổi và hạch toán thu, chi ngân sách nhà nước bằng ngoại tệ.

- Quy đổi và hạch toán kế toán của Kho bạc Nhà nước.

Đọc thêm>>Báo cáo nghiên cứu thị trường

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan