Chuyên mục: Tin pháp luật

Quy định về kiểm tra, giám sát, tạm dừng các thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có yêu cầu bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ Th1201

Quy định về kiểm tra, giám sát, tạm dừng các thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có yêu cầu bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ

Ngày 06/3/2020, Bộ Tài chính ban hành thông tư 13/2020/TT-BTC về việc sửa ...

Xem thêm

Chat Zalo: 0904340664