Thành lập công ty dạy làm gồm và vẽ tranh

Nội dung bài viết

Câu hỏi:

Chúng tôi dự định thành lập công ty tại thành phố Hồ Chí Minh để thực hiện hoạt động kinh doanh chủ yếu là workshop dạy làm gốm, vẽ tranh với quy mô nhỏ. Xin hỏi, chúng tôi cần đăng ký ngành nghề kinh doanh chính của công ty là gì?

Trả lời:

Về vấn đề này, SB Law xin được trả lời như sau:

Ngành, nghề kinh doanh chính của công ty là: Giáo dục văn hóa nghệ thuật

Theo quy định tại Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam, nhóm ngành nghề giáo dục văn hóa nghệ thuật gồm:

“ Việc dạy về nghệ thuật, kịch và âm nhạc. Các đơn vị tiến hành giảng dạy ở nhóm này có thể là “các trường”, “các xưởng vẽ”, “các lớp học”, v.v... Các đơn vị này cung cấp một sự hướng dẫn được tổ chức chính thức, chủ yếu cho mục đích sở thích riêng, cho giải trí hoặc cho sự phát triển bản thân, nhưng việc giảng dạy này không dẫn đến được cấp bằng chuyên môn.

Nhóm này cũng gồm:

……

- Dạy hội hoạ;

- Dạy mỹ thuật;”

Do công ty muốn kinh doanh hoạt động workshop liên quan đến hoạt động dạy làm đồ gốm, vẽ tranh có quy mô nhỏ. Hoạt động này là hoạt động liên quan đến hội họa và mỹ thuật và mục đích của hoạt động kinh doanh này là tập trung vào sở thích cá nhân và giải trí của khách hàng, mà không yêu cầu cấp bằng chuyên môn. Do vậy, giáo dục văn hóa nghệ thuật là ngành nghề phù hợp với mô tả.

Tham khảo thêm >> Thành lập công ty, doanh nghiệp

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan