Hồ sơ thành lập Công ty

Nội dung bài viết

Một trong những bước chuẩn bị quan trọng nhất cho việc thành lập công ty đó là hồ sơ thành lập công ty. Với nhu cầu thành lập công ty với số lượng ngày càng tăng cao tại Việt Nam hiện nay, việc chuẩn bị và soạn thảo một bộ hồ sơ đầy đủ và chính xác để thành lập công ty là vô cùng quan trọng, điều này cũng ảnh hưởng đến thời gian và tiến độ thủ tục thành lập công ty của khách hàng. Do vậy, có sự tham gia của Luật sư trong việc hoàn thiện hồ sơ thành lập công ty là rất cần thiết.
Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp 2020 cùng các văn bản hướng dẫn, các loại hình công ty gồm có: Công ty Hợp danh, Công ty TNHH một thành viên, Công ty TNHH hai thành viên trở lên và Công ty Cổ phần. Về cơ bản, hồ sơ thành lập công ty của các loại hình công ty này là tương đối giống nhau, nhưng tùy vào đặc điểm và tính chất riêng của chúng mà hồ sơ thành lập công ty sẽ có những khác biệt.

Thứ nhất, đối với loại hình Công ty hợp danh, Hồ sơ thành lập công ty gồm những tài liệu sau:

(1) Giấy đề nghị đăng ký Công ty Hợp danh;
(2) Điều lệ công ty;
(3) Danh sách thành viên; và
(4) Bản sao các giấy tờ sau đây:
• Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên công ty là cá nhân;
• Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với thành viên công ty là tổ chức;
• Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền.
• Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;
• Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp công ty được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Thứ hai, đối với loại hình Công ty TNHH một thành viên, Hồ sơ thành lập công ty gồm những tài liệu sau:

(1) Giấy đề nghị đăng ký công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;
(2) Điều lệ của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do cá nhân làm chủ sở hữu hoặc Điều lệ của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu;
(3) Bản sao các giấy tờ sau đây:
• Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;
• Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ sở hữu công ty là cá nhân; Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với chủ sở hữu công ty là tổ chức (trừ trường hợp chủ sở hữu công ty là Nhà nước); Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền. Đối với chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;
• Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.
(4) Văn bản ủy quyền cho người đi nộp hồ sơ và nhận kết quả nếu không phải là người đại diện theo pháp luật. Văn bản này không bắt buộc phải công chứng, chứng thực;

Hồ sơ thành lập công ty
Thành lập công ty

Thứ ba, đối với loại hình Công ty TNHH hai thành viên trở lên, Hồ sơ thành lập công ty gồm những tài liệu sau:

(1) Giấy đề nghị đăng ký công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên;
(2) Điều lệ của công ty trách ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên;
(3) Danh sách thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên;
(4) Bản sao hợp lệ giấy tờ chứng thực của các thành viên và của những người đại diện theo ủy quyền của thành viên là tổ chức:
• Đối với công dân Việt Nam: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực.
• Đối với người nước ngoài: Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài còn hiệu lực.
• Đối với thành viên là tổ chức: Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, Điều lệ hoặc tài liệu tương đương khác.
(5) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp công ty được thành lập bởi Nhà đầu tư nước ngoài hoặc Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài;
(6) Bản sao Văn bản ủy quyền cho cá nhân đại diện của thành viên là tổ chức;
(7) Văn bản ủy quyền cho người đi nộp hồ sơ và nhận kết quả nếu không phải là người đại diện theo pháp luật. Văn bản này không bắt buộc phải công chứng, chứng thực.

Cuối cùng, đối với loại hình Công ty Cổ phần, Hồ sơ thành lập công ty gồm những tài liệu sau:

(1) Giấy đề nghị đăng ký công ty cổ phần;
(2) Điều lệ của công ty cổ phần;
(3) Danh sách cổ đông sáng lập của công ty cổ phần;
(4) Danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài;
(5) Bản sao các giấy tờ sau đây:
• Giấy tờ pháp lý của cá nhân (thẻ Căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác) đối với cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân, người đại diện theo pháp luật, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức.
• Giấy tờ pháp lý của tổ chức (Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác) đối với cổ đông là tổ chức và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền; Đối với cổ đông là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;
• Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Đầu tư.
(6) Văn bản ủy quyền cho người đi nộp hồ sơ và nhận kết quả nếu không phải là người đại diện theo pháp luật. Văn bản này không bắt buộc phải công chứng, chứng thực.

Chúng tôi, đội ngũ Luật sư của Công ty Luật TNHH SBLaw, luôn mong muốn mang đến cho khách hàng những dịch vụ chuyên nghiệp cùng các giải pháp pháp lý tối ưu nhất trong lĩnh vực pháp luật về công ty, đặc biệt là những vấn đề pháp lý về Hồ sơ thành lập công ty.

Dịch vụ của chúng tôi gồm:
- Cung cấp thông tin: Dựa theo mong muốn và nhu cầu của khách hàng, chúng tôi sẽ cung cấp các quy định pháp luật để khách hàng có thể lựa chọn loại hình công ty phù hợp nhất;
- Tư vấn Pháp luật: Chúng tôi sẽ tư vấn cho khách hàng tất cả những vấn đề pháp lý liên quan đến Hồ sơ thành lập công ty;
- Soạn thảo và nộp hồ sơ: Căn cứ theo ý kiến của quý khách cũng như theo quy định pháp luật, chúng tôi sẽ tiến hành soạn thảo và thay mặt khách hàng nộp Hồ sơ thành lập công ty tới cơ quan chức năng có thẩm quyền.

Hồ sơ thành lập công ty
Hồ sơ thành lập công ty

Với nền tảng kiến thức pháp lý sâu rộng cùng nhiều năm kinh nghiệm trong việc xử lý các vấn đề về Hồ sơ thành lập công ty, SBLaw sẵn sàng hỗ trợ và cung cấp các dịch vụ tốt nhất cho các vấn đề liên quan đến Hồ sơ thành lập công ty của quý khách. Để có thể nhận được hỗ trợ nhanh chóng và chính xác, hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan