Một số vấn đề lưu ý trong Luật kinh doanh bất động sản và luật đất đai

Nội dung bài viết

Thời gian: từ 17h đến 18h30 ngày 09/12/2013
Địa điểm: Phòng họp Đà Lạt SBLaw

Chuyên đề: Một số vấn đề lưu ý trong Luật kinh doanh bất động sảnluật đất đai

Chủ tọa: Luật sư Nguyễn Thị Thu, Luật sư thành viên.

 

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan