Thời gian: từ 17h đến 18h30 ngày 09/12/2013
Địa điểm: Phòng họp Đà Lạt SBLaw

Chuyên đề: Một số vấn đề lưu ý trong Luật kinh doanh bất động sảnluật đất đai

Chủ tọa: Luật sư Nguyễn Thị Thu, Luật sư thành viên.

 

Untitled-1

GỬI YÊU CẦU TỚI LUẬT SƯ

Hotline: 0904 340 664 | Email: info@sblaw.vn