Một số vấn đề lưu ý trong Luật kinh doanh bất động sản và luật đất đai

Nội dung bài viết

Thời gian: từ 17h đến 18h30 ngày 09/12/2013
Địa điểm: Phòng họp Đà Lạt SBLaw

Chuyên đề: Một số vấn đề lưu ý trong Luật kinh doanh bất động sảnluật đất đai

Chủ tọa: Luật sư Nguyễn Thị Thu, Luật sư thành viên.

 

Tư vấn pháp lý

Liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn 24/7

    Bài viết liên quan