Share on facebook
Share on email
Share on google
Share on linkedin

Kỹ năng tư vấn và soạn thảo hợp đồng chuyển giao công nghệ

Nội dung bài viết

Thời gian: từ 16h 30 đến 18h30 ngày 16/03/2012

Địa điểm: Phòng họp Nha Trang S&B Law
Chuyên đề: Kỹ năng tư vấn và soạn thảo hợp đồng chuyển giao công nghệ
Chủ tọa: Bà Nguyễn Thu Trang, chuyên viên tư vấn.
Kỷ yếu hội thảo: Tài liệu đính kèm.

Tư vấn pháp lý

Liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn 24/7

    Bài viết liên quan