Share on facebook
Share on email
Share on google
Share on linkedin

Kỹ năng làm việc với các cơ quan chính phủ của Luật sư

Nội dung bài viết

Thời gian: từ 09 30 h đến 12h30 ngày 03/12/2013
Địa điểm: Phòng họp Đà Lạt SBLaw

Chuyên đề: Kỹ năng làm việc với các cơ quan chính phủ đối với luật sư

Chủ tọa: Bà Nguyễn Minh Quy, phòng nhãn hiệu SBLaw.

Tư vấn pháp lý

Liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn 24/7

    Bài viết liên quan