Kỹ năng hành nghề của luật sư trong môi trường quốc tế

Nội dung bài viết

Thời gian: từ 13h đến 14h30 ngày 01/12/2013
Địa điểm: Phòng họp Sa Pa S&B Law

Chuyên đề: Kỹ năng hành nghề của luật sư trong môi trường quốc tế.

Chủ tọa: Luật sư Kannan Kavitha, Luật sư cao cấp.

Tư vấn pháp lý

Liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn 24/7

    Bài viết liên quan