Kỹ năng hành nghề của luật sư trong môi trường quốc tế

Nội dung bài viết

Thời gian: từ 13h đến 14h30 ngày 01/12/2013
Địa điểm: Phòng họp Sa Pa S&B Law

Chuyên đề: Kỹ năng hành nghề của luật sư trong môi trường quốc tế.

Chủ tọa: Luật sư Kannan Kavitha, Luật sư cao cấp.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan