Kinh nghiệm tư vấn hợp đồng có yếu tố nước ngoài

Nội dung bài viết

Thời gian: từ 17h đến 18h30 ngày 03/05/2013
Địa điểm: Phòng họp Sa Pa SBLAW

Chuyên đề: Kinh nghiệm tư vấn hợp đồng có yếu tố nước ngoài.

Chủ tọa: Luật sư Nguyễn Thanh Hà, Luật sư điều hành.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan