Thời gian: từ 17h đến 18h30 ngày 03/05/2013
Địa điểm: Phòng họp Sa Pa SBLAW

Chuyên đề: Kinh nghiệm tư vấn hợp đồng có yếu tố nước ngoài.

Chủ tọa: Luật sư Nguyễn Thanh Hà, Luật sư điều hành.

Untitled-1

GỬI YÊU CẦU TỚI LUẬT SƯ

Hotline: 0904 340 664 | Email: info@sblaw.vn