Kỹ năng tư vấn và soạn đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Nội dung bài viết

Thời gian: từ 17 h đến 18h30 ngày 06/06/2012
Địa điểm: Phòng họp Đà Lạt - SBLaw
Chuyên đề: Kỹ năng tư vấn và soạn đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp
Chủ tọa: Ông Nguyễn Bùi Anh Tuấn, chuyên viên tư vấn.

 

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan