Thời gian: từ 17 h đến 18h30 ngày 06/06/2012
Địa điểm: Phòng họp Đà Lạt – SBLaw
Chuyên đề: Kỹ năng tư vấn và soạn đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp
Chủ tọa: Ông Nguyễn Bùi Anh Tuấn, chuyên viên tư vấn.

 

Untitled-1

GỬI YÊU CẦU TỚI LUẬT SƯ

Hotline: 0904 340 664 | Email: info@sblaw.vn