Kỹ năng mềm khi hành nghề luật

Nội dung bài viết

Thời gian: từ 09 30 h đến 12h30 ngày 15/12/2013
Địa điểm: Phòng họp Sa Pa S&B Law

Chuyên đề: Kỹ năng mềm khi hành nghề luật.

Chủ tọa: Ông Thomas, Hòa giải viên từ Canada.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan