Tư vấn về tổ chức đại hội cổ đông công ty cổ phần

Nội dung bài viết

Thời gian: từ 17h đến 18h30 ngày 10/10/2013
Địa điểm: Phòng họp Đà Nẵng SBLaw

Chuyên đề: Tư vấn về tổ chức đại hội cổ đông công ty cổ phần.

Chủ tọa: Luật sư Đặng Thành Chung, Luật sư SBLaw.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan