Share on facebook
Share on email
Share on google
Share on linkedin

Tư vấn về tổ chức đại hội cổ đông công ty cổ phần

Nội dung bài viết

Thời gian: từ 17h đến 18h30 ngày 10/10/2013
Địa điểm: Phòng họp Đà Nẵng SBLaw

Chuyên đề: Tư vấn về tổ chức đại hội cổ đông công ty cổ phần.

Chủ tọa: Luật sư Đặng Thành Chung, Luật sư SBLaw.

Tư vấn pháp lý

Liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn 24/7

    Bài viết liên quan