Share on facebook
Share on email
Share on google
Share on linkedin

Phân biệt việc đăng ký nhãn hiệu theo thỏa ước và nghị định thư Madrid

Nội dung bài viết

Thời gian: từ 16h 30 đến 18h30 ngày 06/01/2012
Địa điểm: Phòng họp Đà Lạt S&B Law

Chuyên đề: Phân biệt việc đăng ký nhãn hiệu theo thỏa ước và nghị định thư Madrid

Chủ tọa: Bà Dương Thu Hương, Trưởng phòng sở hữu trí tuệ.

Tư vấn pháp lý

Liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn 24/7

    Bài viết liên quan