Phân biệt việc đăng ký nhãn hiệu theo thỏa ước và nghị định thư Madrid

Nội dung bài viết

Thời gian: từ 16h 30 đến 18h30 ngày 06/01/2012
Địa điểm: Phòng họp Đà Lạt S&B Law

Chuyên đề: Phân biệt việc đăng ký nhãn hiệu theo thỏa ước và nghị định thư Madrid

Chủ tọa: Bà Dương Thu Hương, Trưởng phòng sở hữu trí tuệ.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan