Phân biệt việc đăng ký nhãn hiệu theo thỏa ước và nghị định thư Madrid

Nội dung bài viết

Thời gian: từ 16h 30 đến 18h30 ngày 06/01/2012
Địa điểm: Phòng họp Đà Lạt S&B Law

Chuyên đề: Phân biệt việc đăng ký nhãn hiệu theo thỏa ước và nghị định thư Madrid

Chủ tọa: Bà Dương Thu Hương, Trưởng phòng sở hữu trí tuệ.

Tư vấn pháp lý

Liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn 24/7

    Bài viết liên quan