Kinh nghiệm tư vấn bảo hộ thương hiệu ra nước ngoài

Nội dung bài viết

Thời gian: từ 17h đến 18h30 ngày 07/08/2013
Địa điểm: Phòng họp Đà Lạt S&B Law

Chuyên đề: Kinh nghiệm tư vấn bảo hộ thương hiệu ra nước ngoài.

Chủ tọa: Luật sư Hà Hoàng Lê, Phó giám đốc khối sở hữu trí tuệ.

Tư vấn pháp lý

Liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn 24/7

    Bài viết liên quan